Veiledende kunngjøring - konsulenttjenester digitalisering og IKT

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
5/8/2022 8:39 AM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune planlegger konkurranse for anskaffelse av konsulent- og rådgivningstjenester innenfor IKT-området.
Formålet med anskaffelsen er å få på plass avtaler som sikre kapasitet og nødvendig tilleggskompetanse til digitaliseringsarbeidet i Bergen kommune og samarbeid Bergen kommune er en del av.

Det planlegges for inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører, eventuelt også en eller flere dynamiske innkjøpsordninger.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00