Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospital HF

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/6/2023 1:02 PM (GMT+01:00)
12/16/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
12/9/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Lilly Bratås Smits Bjørnar Nordbotten
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Tender is cancelled

Short description

Det skal anskaffes immunhistokjemiske fargemaskin(er) med tilhørende instrumentspesifikke reagenser og forbruksmateriell.

Tilbudte instrument(er) skal til sammen håndtere et årlig volum på om lag 74.000 snitt, samt en forventet årlig økning i volum på om lag 5%, og må kunne plasseres innenfor tilgjengelig areal oppgitt i konkurransedokumentene

Det ønskes tilbud på pris pr. vellykket farging. Det skal gis pris på fargemetodene Immunhistokjemi og ISH.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00