Forbruksmateriell til Invasiv kardiologi til helseforetakene i Norge

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/18/2022 12:40 PM (GMT+02:00)
5/24/2022 2:00 PM (GMT+02:00)
5/12/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Ragnhild Aslaksen Ragnhild Aslaksen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å etablere parallelle rammeavtaler i prioritert rekkefølge for forbruksmateriell til invasiv kardiologi for barn og voksne til Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF.

Invasiv kardiologi utføres i dag ved følgende helseforetak:

 • Oslo Universitetssykehus HF
  • Rikshospitalet
  • Ullevål sykehus
 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Sørlandet Sykehus Arendal HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Stavanger HF
 • Helse Bergen HF


Omsetningen er estimert til rundt 120 millioner kroner årlig.

For nærmere informasjon om løpende avtaler se https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/invasiv-kardiologi-forbruksmateriell-fra-1-desember-2018

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00