U2930 Haukeland skole, kapasitetsutvidelse

Information

Procurement plan
3/31/2022 12:00 AM (GMT+02:00)
1/19/2022 3:46 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Prosjektet omfatter kapasitetsøkning ved nybygg til 130 elever inkludert myndighetskrav som eksempelvis etablering av skred- og flomsikring og etablering av hjertesone. Skolen fraflyttes i byggeperioden og i den forbindelse skal det i tillegg etableres midlertidig bussoppstilling i nærområdet.

Prosjektet har tidligere vært utlyst, men konkurransen ble stanset pga. for høye innkomne priser. I dag pågår det omprosjektering for å redusere kostnader samt avklaring av muligheter for etablering av midlertidig bussoppstilling.

  • Antatt igangsettelse: Bussoppstilling oktober 2022 / Nybygg januar 2023
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Byggetid: ca 1,5 år inkl. Flom- og skredsikring samt etablering av midlertidig bussoppstillingsplass
  • Størrelse: ca 1300 m2 BTA (130 elever trinn 6 og 7)
  • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, BREEAM metodikk, passivhus, lokal energiproduksjon, minimum 90% kildesortering, klimagassregnskap.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00