Kortlægning af havbunden i beskyttede områder

Information

02 - Contract notice
Open procedure
12/23/2021 3:12 PM (GMT+01:00)
2/7/2022 10:00 AM (GMT+01:00)
1/28/2022 11:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Morten Jacobsen Morten Jacobsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Denmark
25798376

Closing date has passed.

Short description

Miljøstyrelsen ønsker i 2022-2023 at kortlægge havbunden i 4 områder i farvandet omkring Bornholm, som sammen med 9 andre områder omkring Bornholm og i Nordsøen, i et udkast til den kommende havplan, er udpeget til beskyttede områder - blandt andet med det formål, at fastsætte en baseline for naturtilstanden i de udpegede områder.
Kortlægningen skal resultere i kort over udbredelse af substrattyper og de såkaldte overord-nede habitattyper, der anvendes under havstrategidirektivet, samt naturtyper under habitat-direktivet. Herunder kortlægges og beskrives artssammensætningen og -diversiteten af flora og fauna på de forskellige bundtyper.
Der er afsat en fast pris til opgaven på 6.390.000 DKK (ekskl. moms), hhv. 5.790.000 DKK (ekskl. moms) i 2022 og 600.000 DKK (ekskl. moms) i 2023. Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1, kravspecifikationen.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 1 Oversigtskort.pdf 506 KB
Bilag 2 Eksisterende data.xlsx 95 KB
Bilag 3 GIS-filer.zip 14 KB
Bilag 4 Overordnede habitattyper.pdf 506 KB
Bilag 5 Teknisk anvisning M19 Blødbundsfauna.pdf 256 KB
Bilag 6 Danske naturtyper.pdf 2.78 MB
Bilag 7 Projektgruppe.pdf 168 KB
Kravspecifikation.pdf 1.20 MB
Bilag A - Tilbudsbrev offentligt EU-udbud.docx 59 KB
Bilag C - Konsortieerklæring.doc 57 KB
Bilag D - Støtteerklæring.docx 39 KB
Bilag E - Persondataunderretning.docx 33 KB
Kontraktudkast.docx 98 KB
Udbudsbetingelser.pdf 1.16 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00