Prekvalifisering - Mottak av forurensede masser fra utdypingsprosjektet Innseiling Borg havn

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
6/14/2022 9:16 AM (GMT+02:00)
5/9/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

KYSTVERKET KYSTVERKET
Arne Radmann Arne Radmann
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
Norway
874783242

Tender is cancelled

Short description

Av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg havn, Fredrikstad kommune, Viken fylke.

For mer info se https://www.kystverket.no/sjovegen/tiltak-i-farvannet/aktive-prosjekt/innseiling-borg/

Denne kontrakt og anskaffelse omfatter kun mottak og håndtering på land av alle sedimenter i klasse 4-5 som ikke kan deponeres i sjødeponi.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00