Intensivprodukter - Rammeavtale til helseforetakene i Helse Nord

Information

02 - Contract notice
Open procedure
12/15/2021 8:52 AM (GMT+01:00)
1/31/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
1/19/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
1/31/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Maylen Dreyer Maylen Dreyer
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Helse Nord v/Finnmarkssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ønsker med dette å innby interesserte leverandører til å inngi tilbud på intensivprodukter.

For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget.

Estimert samlet maksverdi for alle 38 delkonkurransene er ca. 32 millioner forutsatt avtaleperiode på 2+1+1 år (totalt 4 år). Ved fastsettelse av estimatet har oppdragsgiver tatt høyde for noe merforbruk grunnet usikkerhet knyttet til fremtidige behov. Det gjøres oppmerksom om at estimatet av eventuell opsjon er lagt inn i totalen nevnt over.

De estimerte verdiene og volumene i konkurransedokumentene er ikke bindende for oppdragsgiver, og kundene er ikke forpliktet til å kjøpe et bestemt volum innenfor de enkelte områdene i avtaleperioden. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00