I0680 Bjørnarhallen - riving og nybygg, totalentreprise

Information

Procurement plan
6/14/2023 12:00 AM (GMT+02:00)
1/25/2022 12:11 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i reguleringsplanen. Det er parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Det er varslet oppstart for reguleringsplanen, og det arbeides nå med å lage planforslag til 1. gangs behandling, som er planlagt sendt inn til plan- og bygningsetaten i løpet av 1. kvartal 2022. Totalentreprise basert på langt fremskredet skisseprosjekt.

  • Byggetid: ca 18 mnd
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, felles varmesentral med nærliggende kommunale bygg, klimagassregnskap. Pågående ombrukskartlegging med registrering av materialer i digital database, for potensiell ombruk av eksisterende materialer inn i fremtidig idrettshall eller andre (kommunale) bygg.
  • Størrelse: ca 4000 m²

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00