H0740 Haugland omsorgsboliger-bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise

Information

Procurement plan
12/15/2022 12:00 AM (GMT+01:00)
1/24/2022 11:02 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bygge to bofellesskap for totalt 12 beboere, med egne tjenestebaser tilknyttet hvert bofellesskap. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.
Ytterligere 6 boliger med tjenestebase vil oppføres som et eget frittstående nybygg. Eksisterende gymsal vil oppgraderes og fungere som gymsal og grendahus. Midtre skolebygg rives.
Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Formålet endres til offentlig tjenesteyting og detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag har vært på høring og skal nå klargjøres for 2. gangsbehandling. Prosjekteringsgruppe for byggeprosjekt er engasjert, og skisseprosjekt er utarbeidet. Oppstart forprosjekt er 1 kv 2022.

  • Byggetid: ca. 18 mnd 
  • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise  
  • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme og byggtørk, BREEAM metodikk "good”, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B. 
  • Størrelse: ca 2970 m² BTA (inkl.eksisterende gymsal) 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00