H0590 Midttun bofellesskap, totalentreprise

Information

Procurement plan
3/15/2023 12:00 AM (GMT+01:00)
6/8/2022 8:33 AM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Oppføring av nybygg med 8  leiligheter for multifunksjonshemmede og personalbase. Oppgradering av Midtunvegen med murer, fortau og belysning. Rekkefølgekrav vil bli organisert som et eget prosjekt

  • Byggetid: 1,5 - 2,0 år 
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”. 
  • Størrelse: 8 boenheter 1600 kvadratmeter (BTA) 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00