Høring af udbudsmateriale vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem i Skanderborg Kommune

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
9/15/2021 2:13 PM (GMT+02:00)

Buyer

Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune
Trine Flodgaard Lindbæk Trine Flodgaard Lindbæk
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Denmark
29189633

Short description

Høring af leverandører forud for offentliggørelse af light-udbud på levering af
- Delaftale 1: Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138.
- Delaftale 2: Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer.
Høringssvar skal indsættes i særskilt bilag (høringssvar) og vedhæftes i Mercells kommunikationsmodul (Faneblad "Kommunikation ").
Frist for høringssvar er fredag den 1. oktober 2021, kl. 12.00.
Hvis det ikke er muligt, at afgive høringssvar indenfor fristen bedes I informere om dette igennem Mercells kommunikationsmodul (Faneblad "Kommunikation "). 

Files (click on the file name to download)

Name Size
2. Høringssvar (Excel).xlsx 25 KB
3. Udbudsbetingelser (PDF).pdf 312 KB
4. Udkast til rammeaftale (PDF).pdf 314 KB
5. Bilag 2 - Kravspecifikation (PDF).pdf 333 KB
6. Bilag 3a - Tilbudsliste (Excel).xlsx 16 KB
7. Bilag 3b - Besvarelse af underkriterierne Kvalitet og Miljø (PDF).pdf 234 KB
8. Bilag 13 - Implementeringsplan (PDF).pdf 139 KB
A. Bilag 5a - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering.pdf 551 KB
B. Bilag 6a - Indsatskatalog 2020 for personlig pleje og praktisk hjælp.pdf 474 KB
C. 5b - Kvalitetsstandard 2015 - Sygepleje.pdf 678 KB
D. 6b - Indsatskatalog for sygepleje, sundhedslov § 138.pdf 457 KB
1. Høringsbrev (PDF).pdf 237 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00