Campetablering - Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss flystasjon (Holding Area) - Cold Response 2022

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
7/14/2021 9:11 AM (GMT+02:00)
8/10/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/3/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Nadir Ali Nadir Ali
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Det skal gjennomføres vinterøvelse og øvelse Cold Response i indre Troms vinteren 2022. Til øvelsene er det behov for å etablere campkapasiteter til de allierte styrkene som er ventet å ankomme Norge. Innmeldt behov er foreløpig 500 pax på Nesmoen ved Setermoen leir og 1000 pax på området Holding Area på Bardufoss flystasjon.

Oppdraget i denne konkurransen går ut på levere opparbeidede flater og infrastruktur for vann, avløp, elektro m.m. for de nye campene. Det er forutsatt teltløsninger der aktuelle funksjoner vil være forlegning, forpleining, sanitær, kontor, lager, velferd. Forsvarets egen leverandør vil stå for teltleveransene der de monterer telt på flater som er klargjort i denne entreprisen og knytter seg til infrastruktur som også er fremført i denne entreprisen.

Det vil være et grensesnitt mellom denne entreprisen og leverandøren av telt-løsningene. Det må forutsettes et tett samarbeid i kontraktsperioden mellom leverandørene, i relasjon til endelig valg av løsninger, grensesnittavklaring og fremdriftskoordinering.

Forsvarsbygg organiserer denne anskaffelsen på denne måten:
- to delkontrakter på lokasjonene: Nesmoen (Setermoen) og Bardufoss (Holding Area).
- leverandørene har muligheten til å: levere tilbud på en eller begge lokasjoner: Nesmoen (Setermoen) og/eller Bardufoss flystasjon (Holding Area).

De allierte styrkene vil ankomme primo januar 2022. Fra behovene dukket opp har ikke Forsvarsbygg hatt tilstrekkelig tid til å prosjektere campene. Forsvarsbygg legger derfor opp til og vil koordinere en god og integrert prosess mellom entreprenøren, Forsvarsbyggs prosjekterende og Forsvarets teltleverandør for å få detaljprosjektert og framdriftskoordinert arbeidene. Denne prosessen er forventet å starte i uke 33/ 34.

Campetableringene er p.t ikke finansiert. Forsvarsbygg må derfor ta nødvendig forbehold på om kontrakt vil bli inngått.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click on the file name to download)

Name Size
1.1 Del I - Tilbudsinnbydelse.pdf 801 KB
1.2 prisskjema-vedlegg 1.1 - Nesmoen (Setermoen).xls 56 KB
1.3 prisskjema-vedlegg 1.2 -Bardufoss (Holding Area).xls 56 KB
2. Del II - Kontraktsbestemmelser NS 8405.pdf 1.33 MB
3. Del III-A - Oppdraget NS 8405.pdf 370 KB
3.2 Del III-B1 SHA NS 8405.pdf 665 KB
3.3 Del III-D - Administrative bestemmelser NS 8405.pdf 1.13 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00