Fyysisen kunnon testauksen ja testauksen opetuksen laitteisto

Information

Open procedure
8/5/2021 9:31 AM (GMT+02:00)
8/15/2021 10:45 PM (GMT+02:00)

Buyer

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Santasport Lapin Urheiluopisto Santasport Lapin Urheiluopisto
Santasport Lapin urheiluopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
Finland
0973110-9

Closing date has passed.

Short description

Olympic Training Center Rovaniemi/Santasport pyytää tarjouksia fyysisen kunnon testauksen ja opetuksen välineistä. Tarkemmat tarjottavat kohteet on listattu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankkeen nimi: Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä (A76189/ ERD -rahoitettu)

Hankkeen kuvaus: Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä -hankkeen tarkoituksena on tehdä investoinnit Lapin alueelle rakennettavaan fyysisen testauksen ja taitovalmennuksen osaamiskeskittymään, joka mahdollistaa osaltaan alueen liikunnan ja urheilun toimintaympäristöjen kehittämistä. Testaus, liikunta ja hyvinvointi sekä taitovalmennus ovat nousevia aloja ja ne ovat myös kansainvälisesti vetovoimaisia. Käsillä oleva laboratorioiden rakentaminen ja investointi -kokonaisuus kulkee rinnakkain ESR-rahoitteisen hankkeen "Skills4Life - Taidot elämään" kanssa, joka on parhaillaan käynnissä.
Hankkeessa päivitetään olemassaolevaa urheilun ja liikunnan infrastruktuuria vastaamaan 2020-luvun ja tulevaisuuden tarpeita. Temaattinen valinta taitovalmennukseen ja alan osaamiseen perustuu kansalliseen työnjakoon. Kehittäminen tukee myös alueen liikuntamatkailua.

Tämän laboratorioiden rakentaminen ja investointi -kokonaisuuden tarkoituksena on tehdä tarvittavat taitovalmennuksen investoinnit Ounasvaaran yhteyteen.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Santasport Lapin urheilopiston (Olympic Training Center Rovaniemi) kesken.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjoajien esittämiin kysymyksiin vastataan kaikkiin kerralla kysymysten määräajan jälkeen.

IN ENGLISH

Olympic Training Center Rovaniemi/Santasport requests tenders for equipment to measure and tech measuremnts of physical fitness as described later in this document and it's attachments.
Project name: Learning and testing environments in the sport resort of the future, development activities (A76189/ ERD -Funded)

Project description: Learning and testing environments in the sport center of the future -project will build a competence center for skills, physical coaching and sports learning environments in Lapland.
The aim in the project is to modernize the testing, measurement and other technical equipment of the sports and sports industry in the Lapland region, and to develop expertise in the field.

Learning and testing environments in the sport center of the future -project aims at making the investments in a competence center for physical testing and skills training that is to be built in the Lapland region, which will enable the development of the region’s sports operating environments. Testing, exercise and well-being as well as skills coaching are emerging areas and are also internationally attractive.

The project will upgrade existing sports and exercise infrastructure to meet the needs of the 2020s and the future. The thematic selection for skills coaching and expertise in the field is based on the national division of labor. The development also supports sports tourism in the region.

The purpose of this laboratory building and investment entity is to make the necessary skills training investments in Ounasvaara sports center.
This project will be implemented together Lapland University of Applied Sciences and Santasport Institute (Olympic training Center of Rovaniemi).

If any of received bids do not match the requirements or the conditions during the tender change so that results of the tender process cannot be used the procurement unit remains the right to cease the process partially or completely.

Questions from bidders will be answered all at once after the question deadline.


Tämä sopimus on jaettu osiin
Osien määrä: 11
 
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Olympic Training Center Rovaniemi/Santasport pyytää tarjouksia fyysisen kunnon testauksen ja opetuksen välineistä. Tarkemmat tarjottavat kohteet on listattu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankkeen nimi: Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä (A76189/ ERD -rahoitettu)

Hankkeen kuvaus: Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä -hankkeen tarkoituksena on tehdä investoinnit Lapin alueelle rakennettavaan fyysisen testauksen ja taitovalmennuksen osaamiskeskittymään, joka mahdollistaa osaltaan alueen liikunnan ja urheilun toimintaympäristöjen kehittämistä. Testaus, liikunta ja hyvinvointi sekä taitovalmennus ovat nousevia aloja ja ne ovat myös kansainvälisesti vetovoimaisia. Käsillä oleva laboratorioiden rakentaminen ja investointi -kokonaisuus kulkee rinnakkain ESR-rahoitteisen hankkeen "Skills4Life - Taidot elämään" kanssa, joka on parhaillaan käynnissä.
Hankkeessa päivitetään olemassaolevaa urheilun ja liikunnan infrastruktuuria vastaamaan 2020-luvun ja tulevaisuuden tarpeita. Temaattinen valinta taitovalmennukseen ja alan osaamiseen perustuu kansalliseen työnjakoon. Kehittäminen tukee myös alueen liikuntamatkailua.

Tämän laboratorioiden rakentaminen ja investointi -kokonaisuuden tarkoituksena on tehdä tarvittavat taitovalmennuksen investoinnit Ounasvaaran yhteyteen.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Santasport Lapin urheilopiston (Olympic Training Center Rovaniemi) kesken.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjoajien esittämiin kysymyksiin vastataan kaikkiin kerralla kysymysten määräajan jälkeen.

IN ENGLISH

Olympic Training Center Rovaniemi/Santasport requests tenders for equipment to measure and tech measuremnts of physical fitness as described later in this document and it's attachments.
Project name: Learning and testing environments in the sport resort of the future, development activities (A76189/ ERD -Funded)

Project description: Learning and testing environments in the sport center of the future -project will build a competence center for skills, physical coaching and sports learning environments in Lapland.
The aim in the project is to modernize the testing, measurement and other technical equipment of the sports and sports industry in the Lapland region, and to develop expertise in the field.

Learning and testing environments in the sport center of the future -project aims at making the investments in a competence center for physical testing and skills training that is to be built in the Lapland region, which will enable the development of the region’s sports operating environments. Testing, exercise and well-being as well as skills coaching are emerging areas and are also internationally attractive.

The project will upgrade existing sports and exercise infrastructure to meet the needs of the 2020s and the future. The thematic selection for skills coaching and expertise in the field is based on the national division of labor. The development also supports sports tourism in the region.

The purpose of this laboratory building and investment entity is to make the necessary skills training investments in Ounasvaara sports center.
This project will be implemented together Lapland University of Applied Sciences and Santasport Institute (Olympic training Center of Rovaniemi).

If any of received bids do not match the requirements or the conditions during the tender change so that results of the tender process cannot be used the procurement unit remains the right to cease the process partially or completely.

Questions from bidders will be answered all at once after the question deadline.


Vähimmäisvaatimukset
i.Koko n. 60 x 120 cm
ii.Vahvistin, ohjelmisto ja muut tarvikkeet täytyy sisältyä
iii.Näytteenottotaajuus vähintään 1000 Hz
iv.Vertikaalisten ja horisontaalisten (X,Y,Z) voimien mittaus
v.Analoginen signaaliulostulo
vi.Säädettävät jalat

Files (click on the file name to download)

Name Size
Fyysisen_kunnon_mittauslaitteisto_EN.docx 212 KB
Fyysisen_kunnon_mittauslaitteisto.docx 211 KB
Fyysisen_kunnon_mittauslaitteisto_EN.docx 212 KB
Fyysisen_kunnon_mittauslaitteisto.docx 211 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00