Dynamisk innkjøpsordning for bilar til Surnadal kommune

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
9/9/2021 8:37 AM (GMT+02:00)
10/15/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Surnadal kommune Surnadal kommune
Martha Torvik Martha Torvik
Bårdshaugvegen 1,
6650 Surnadal
Norway
964981892

Short description

Surnadal kommune har om lag 560 tilsette fordelt på 22 einingar. I dag har kommunen i underkant av 50 person – og varebilar som nyttast i av dei tilsette i tenesteyting. Surnadal kommune ynsker ei gradvis utskifting av bilparken frå fossilt brennstoff til el-bilar.
I 2021 er det tenkt å bytte ut opp til 8 bilar, omfanget i åra etter 2022 er uklart. Det vil bli bytta bilar ut frå einingane sine behov.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00