EØS 067-2020 Verktøy for avstemming ved periode- og årsavslutning

Information

02 - Contract notice
Open procedure
7/9/2021 12:06 PM (GMT+02:00)
8/23/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/12/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Ole Rasmussen Ole Rasmussen
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune ønsker å anskaffe et verktøy som effektiviserer, forenkler og automatiserer arbeidet med periode- og årsavslutning, samt avstemmingsprosessen.
Økonomisystemet benyttes av brukere i alle byrådsavdelinger i kommunen. Avstemminger gjøres idag i stor grad som et manuelt arbeid hvor uttrekk fra UBW Økonomi benyttes sammen med maler og prosedyrer. Oppfølging av periode- og årsavslutningsaktiviteter mangler en elektronisk arbeidsflyt.  

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00