Kvalitetssystem, Helse Nord (konkurransefasen)

Information

6/22/2022 5:52 PM (GMT+02:00)
10/3/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/23/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/23/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
Yes

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Bengt Kåre Strande Bengt Kåre Strande
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Helse Nord skal kjøpe nytt Kvalitetssystem med vedlikeholdsavtale. Løsningen skal ha funksjonalitet for:
  • Dokumentstyring, inkludert prossessvisualisering og -navigasjon
  • Hendelsesrapportering og -behandling
  • Rapportering
  • Risiko- og mulighetsvurderinger (på hendelsesnivå)

Som opsjon ønskes tilbud på følgende funksjonalitet;
  • Risiko- og mulighetsvurderinger på overordnet nivå
  • Revisjon og tilsyn
  • Handlings- og tiltaksplaner
  • Årshjul

Leverandøren kan angi oversikt over andre moduler/annen funksjonalitet som leverandøren kan tilby og som vurderes å være relatert til formålet med anskaffelsen. Disse vil ikke bli evaluert, poengsatt eller vurdert som tellende for konkurransen.

I denne konkurransen åpnes det for alternative tilbud for hhv. On premise (On prem) løsning eller som Sky-løsning. Leverandør kan inngi alternativt tilbud både på Sky, On prem eller begge deler.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Kvalitetssystem, Helse Nord - (prekvalifisering)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00