E6 Stavåbrua - Interimsbru

Information

Open procedure
5/14/2021 8:47 AM (GMT+02:00)
6/7/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Statens vegvesen Statens vegvesen
Hilde Merete Flåen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Norway
971032081

Closing date has passed.

Short description

Dagens Stavå bru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune, har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Framtidig E6 vil bli lagt i ny trase, usikkerhet i framdriften for dette og usikkerhet med dagens tilstand på brua så er det besluttet å etablere interimsbru oppstrøms av dagens bru.

Det skal etableres en interimsbru med tilstøtende veg ved siden av Stavå bru. Interimsbru blir levert med to felt og gir ingen vektrestriksjoner på strekningen.

Prosjektet omfatter bygging av alle nødvendige betong og stålarbeider for fundamenter og pilar til interimsbru. Det skal bygges ny E6 inntil midlertidig bru.

Files (click on the file name to download)

Name Size
ITT_328653.zip 65.12 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00