Pulje - Ansøgning om Københavns Kommunes genopretningspulje

Information

Not applicable
5/3/2021 10:14 AM (GMT+02:00)
5/26/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Closing date has passed.

Short descriptionAnsøgning om Københavns Kommunes genopretningspulje


Nu har du mulighed for at søge om tilskud fra Københavns Kommunes genopretningspulje til understøttelse af et corona-trængt erhvervsliv.


Københavns Kommune har med Overførselssagen 2020 – 2021 besluttet at etablere en genopretningspulje i 2021 på 10 mio. kr. Puljen har specifikt til formål at støtte aktiviteter, der kan bidrage til en generel genopretning af det københavnske erhvervsliv oven på COVID19-krisen.


Information om ansøgning

Midlerne i genopretningspuljen bliver uddelt på baggrund af konkret ansøgning om støtte i henhold til formålet. Tildeling af midler fra puljen kan ske til såvel virksomheder som erhvervs-, kultur- og interesseorganisationer m.v. Genopretningspuljen udmøntes af Københavns Kommunes Økonomiudvalg, og midler fra denne ansøgningsrunde forventes udmøntet på et møde i udvalget den 15. juni 2021.
Der er en beløbsgrænse for ansøgning af støtte fra genopretningspuljen. Beløbsgrænsen ligger inden for intervallet 0,1 – 1,4 mio. kr. Udmøntning af støtte forudsætter herudover overholdelse af relevant formalia m.v. relateret til EU’s statsstøtteregler.
Frist for ansøgning er onsdag den 26. maj 2021 kl. 12.00.


Sådan ansøger du om støtte fra genopretningspuljen
  1. Klik på ovenstående link og download ansøgningsskema og tro og love-erklæring.
  2. Udfyld ansøgningsskemaet og udarbejd en projektbeskrivelse for de aktiviteter, du ønsker støtte til på baggrund af de formkrav til projektbeskrivelsen, der er oplistet i ansøgningsskemaet.
  3. Send herefter ansøgningsskema, projektbeskrivelse, inkl. budget, samt tro og love-erklæring til mailadressen genopretningspuljen@kk.dk
  4. Ansøgningen skal være Københavns Kommune i hænde senest onsdag den 26. maj 2021, kl. 12.00.


Alle ansøgninger bliver offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside under Dagsordener og referater for møder i Økonomiudvalget forud for udvalgets behandling af ansøgningerne. Eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende skal derfor gerne være afklaret af ansøger forud for indsendelse af ansøgningen.


Bemærk: Undlad at fremsende fortrolige eller følsomme personoplysninger i din ansøgning. Læs mere om hvad der udgør personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside her: Hvad er personoplysninger? (datatilsynet.dk)


Hvilke aktiviteter kan du søge støtte til?

Der kan gives støtte til konkrete aktiviteter:


  • der kan hjælpe de udfordringer, som det københavnske erhvervsliv generelt står med som konsekvens af COVID19-krisen
  • der er med til at skabe øget og nyskabende opmærksomhed på de mange ydelser og tilbud, det københavnske erhvervsliv bidrager med og tilbyder byens borgere og turister
  • der kan være med til at genetablere og skabe fremgang i tilstrømningen af internationale og nationale turister til København. Her særligt med fokus på aktiviteter, der kan skabe fremgang i omsætningen og øget efterspørgsel på fx overnatninger og på de øvrige varer og serviceydelser ift. detail- og oplevelsesøkonomi, som det københavnske erhvervsliv samlet set tilbyder.

De aktiviteter, der søges om midler til, skal geografisk relatere sig til Københavns Kommune, og skal være tilgængelige for en bred kreds af kommunens borgere og/eller virksomheder. Aktiviteterne må ikke være konkurrenceforvridende, og der ydes ikke direkte eller indirekte finansiel støtte til enkeltvirksomheders/-aktørers egen profitskabelse.
Se opslaget herMercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00