NOR 029-2021 Totalentreprise Slåtthaughallen - Nytt ventilasjonsanlegg i påbygg

Information

52 - Contract notice
Open national
4/30/2021 8:26 AM (GMT+02:00)
5/28/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/25/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for bygg og eiendom Etat for bygg og eiendom
Joy Frantzen Joy Frantzen
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune, ved etat for bygg og eiendom skal anskaffe et nytt ventilasjonsanlegg i Slåtthaughallen i nytt teknisk rom som skal bygges som påbygg til hallen.

Bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for å forbedre inneklimaet i idrettshallen, garderobeanleggene og tilstøtende rom og arealer. For å få plass til nytt ventilasjonsaggregat for hallen skal det bygges et tilbygg i nord. Dette tilbygget skal også være forberedt for fremtidig ny transformator fra BKK og ny 400 V hovedfordeling til fremtidige el-kjeler.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Bilag C1 Beskrivelse Totalentreprise RIB_rev 25.11.19.pdf 899 KB
Bilag C1 Tegning RIB Fasader A3.pdf 37 KB
Bilag C1 Tegning RIB Plan og Snitt A3.pdf 97 KB
Bilag C2 Beskrivelse Totalentreprise RIV_revidert 28.04.21.pdf 531 KB
Bilag C2 RIV 1971 Idrettshall avtrekksvifte.PDF 207 KB
Bilag C2 RIV 1971 Idrettshall avtrekksvifte2.PDF 198 KB
Bilag C2 RIV 1971 Idrettshall gammelt ventilasjonsrom.PDF 735 KB
Bilag C2 RIV 1971 Idrettshall langsnitt.PDF 2.40 MB
Bilag C2 RIV 1971 Idrettshall tverrsnitt.PDF 817 KB
Bilag C2 Tegning RIV Plan U Riveplan VVS.pdf 87 KB
Bilag C2 Tegning RIV Plan 1 - Nye VVS-installasjoner.pdf 58 KB
Bilag C2 Tegning RIV Plan 1 Riveplan VVS.pdf 59 KB
Bilag C2 Tegning RIV Plan 2 - Nye VVS-installasjoner.pdf 154 KB
Bilag C2 Tegning RIV Plan U - Nye VVS-installasjoner.pdf 78 KB
Bilag C2 Tegning RIV Systemskisse 360.010 Idrettshall.pdf 34 KB
Bilag C2 Tegning RIV Systemskisse 360.020 Garderobe.pdf 32 KB
Bilag C2 Tegning RIV Systemskisse 360.030 Kontor og vestibyle.pdf 32 KB
Bilag C3 Beskrivelse Totalentreprise RIE_rev 12.02.20.pdf 654 KB
Bilag C3 RIE 1971 Koblingsskjema F001_Elektro a.PDF 326 KB
Bilag C3 RIE 1971 Koblingsskjema F001_Elektro b.PDF 310 KB
Bilag C3 RIE 1971 Koblingsskjema F001_Elektro c.PDF 1.58 MB
Bilag C3 RIE 1971 Koblingsskjema F03_Elektro a.PDF 566 KB
Bilag C3 RIE 1971 Koblingsskjema F03_Elektro b.PDF 264 KB
Bilag C3 RIE Plantegning 1 etasje B.pdf 238 KB
Bilag C3 RIE Plantegning 2 etasje.pdf 117 KB
Bilag C3 RIE Plantegning 3 etasje.pdf 115 KB
Bilag C3 RIE Plantegning U etasje.pdf 154 KB
Bilag C3 RIE skjema eksist. hovedfordeling.pdf 1.03 MB
Bilag C4 REV2_Brannkonsept_Slåtthaug_A..pdf 861 KB
Bilag D1 Oppdragsbeskrivelse totalentreprise NS 8407.pdf 223 KB
Bilag D2 Rigg og Drift_ Slåtthaug Idrettshall_oppgradering ventilasjon.pdf 218 KB
Bilag D3 SHA-Plan Slåtthaug.pdf 398 KB
Bilag E Svardokument Pris.docx 97 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00