Sandviksbodene - Antikvarisk kaiprosjekt, kai A

Information

Procurement plan
4/23/2021 12:00 AM (GMT+02:00)
4/19/2021 12:36 PM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for bygg og eiendom Etat for bygg og eiendom
Joy Frantzen Joy Frantzen
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune ved etat for bygg og eiendom skal gjennomføre en opprustning av kaiområdet ved Sandvikboder 15-17.

Kontrakten var utlyst som totalentreprise for kaiområdet kalt A i høst, som ble avlyst pga manglende konkurranse. Grunnlaget er nå gjort om og tenkt lyst ut som en generalentreprise.

Eksisterende trekai (kai A) skal rives og gjennoppbygges som en steinkai på samme sted. I tillegg omfatter tiltaket rehabilitering av uteområdene som berøres av tiltaket.

Hele planområdet er regulert til spesialområde for bevaring, noe som tilsier at alle tiltak skal utføres med hensyn til områdets kulturhistoriske verdier.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00