U2600 Garnes ungdomsskole

Information

Procurement plan
3/31/2022 12:00 AM (GMT+02:00)
1/19/2022 2:40 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Eline Vetlesand Kjersti Sætre Brændø
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Eksisterende undervisningsbygg skal rives og ny skole bygges. Skolen skal ha kapasitet til 500 elever + forsterket avd. med kapasitet til 20 elever fordelt på 1 – 10 trinn.
Idrettsbygg beholdes, men det ønskes oppgradering av teknisk-anlegg samt overflater i svømmehall (Opsjon)

  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (basert på forprosjekt)  
  • Størrelse: ca. 9000 m²  
  • Klima og miljø: BREEAM Very Good, massivtre, fossilfri byggeplass, lokal energiproduksjon samt lokal/felles varmesentral for flere nærliggende kommunale bygg. 
  • Antatt igangsettelse rivning: planlagt i løpet av 2. kvartal 2022 (riving)
  • Byggetid: ca 2,5 år ekskl. rivingstiden

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00