Labiekārtojuma elementu novietošana Augstrozes Lielezera dabas takā (pielikums)

Information

3/2/2021 6:08 PM (GMT+01:00)
3/5/2021 10:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16
LV-4001 Limbaži
Latvia
90009114631

Closing date has passed.

Short description

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Labiekārtojuma elementu novietošana Augstrozes Lielezera dabas takā”.

Iepirkums tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", Nr. 19-00-A019.333-000001 ietvaros ar Limbažu novada pašvaldības finansējumu.

Līguma izpildes termiņš  no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 5 (piecu) mēnešu laikā

Darbu izpildes vieta – Augstrozes Lielezers, Augstroze, Umurgas pagasts, Limbažu novads

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta sekojoši:

·         20 % avanss tiek samaksāts pēc līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā;

·         80% tiek samaksāti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1.      Piedāvājuma veidlapa.

2.      Finanšu piedāvājums. Tāme atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.

3.      Apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 5.martam, plkst 11:00

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Files

Name Size
Cenu_aptauja_Augstrozes_taka_01032021.doc 57 KB
dabas_taka_pielikumi.zip 9.32 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00