Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera

Information

Contract awards
3/2/2021 6:06 PM (GMT+01:00)

Buyer

Limbažu novada pašvaldība Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16
LV-4001 Limbaži
Latvia
90009114631

Tender is cancelled

Short description

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Paskaidrojuma raksta izstrāde pontonu laipas novietošanai pie Dūņezera”.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā projektā Nr. 21-09-AL20-A019.2202-000008 „Pontonu laipas izveide pie Dūņezera”.

Līguma izpildes termiņš – 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas, ietverot dokumentācijas akceptēšanu Limbažu  novada pašvaldības būvvaldē.

Līguma izpildes vieta Limbažu pagasts, Limbažu novads.

Līguma apmaksa –15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 8.marta plkst.11:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. personīgi Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
  2. pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
  3. skenētā formātā pa e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu,
  4. elektroniski parakstīti uz e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Files

Name Size
Pontoni_26.02.2021.zip 3.43 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00