C02544 - Totalentreprise - Multifunksjonsbygg og lager - Stavanger

Information

17 - Contract notice for contracts in the field of defence and security
Negotiated procedure
3/8/2021 2:05 PM (GMT+01:00)
3/31/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Oppdraget gjelder prosjektering og oppføring (totalentreprise) av to nye bygg i Jåttå leir for Joint Warfare Center (JWC) i Stavanger. Byggene vil bli omtalt som G-blokk og lager.

G-blokk skal være et multifunksjonsbygg, og brukes av ulike seksjoner og avdelinger på JWC.
G-blokk skal blant annet inneholde;

  • innsjekkingsarealer
  • registreringsskranker
  • auditorium
  • kontorarbeidsplasser
  • lokaler for Media-avdelingen. Lydstudio med krav til lydisolering og akustikk.
  • kommunikasjonsrom
  • garderobefasiliteter/våtrom
G-blokk består av 3 etasjer, og vil ha tilkomst til alle 3 etasjer utenfra. Det er eget trappehus fra nivå 2 til nivå 3, og med adkomst og bro til anleggets øverste nivå, hvor inngangen til eksisterende hovedbygg ligger.
I tilknytning til G-blokk er det tilrettelagt et eget bagasjeområde, som ligger ved siden av selve bygget. Dette blir bygget i betong, og er ett naturlig ventilert bygg med rom for å oppbevare bagasje for personell som har behov for midlertidig lagring. Antall arbeidsplasser vil variere fra minimum 25-30 til et betydelig høyere antall under øvelser.
G-blokk er ca. 2100 kvm.
Tomt må opparbeides, og det skal etableres ett uteområde tilpasset denne.
Det skal etableres ett lager i tilknytning til eksisterende bygg. Tomt skal tilrettelegges ved å fjerne fjellmasser, og disse ligger tett på eksisterende bebyggelse.
Lageret vil bestå av to etasjer. Det tilrettelegges for varemottak i 1. etasje. Her vil det også etableres ett større lagerareal. I denne delen er det også tilrettelagt for kontorplasser. I 2. etasje skal det etableres cellekontorer, samt ett kontorlandskap.
Lager er ca. 900 kvm
Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407.
Funksjonsbeskrivelse er utarbeidet av Rambøll.
Estimert tidsplan for prosjektet:
Signering av kontrakt: August 2021
Sikkerhetsklarering av personell: August 2021 til mars 2022
Detaljprosjektering: april 2022
Oppstart byggeplass: august 2022
Ferdigstillelse: april 2024

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: C02544 - Totalentreprise – Multifunksjonsbygg og lager - Stavanger - Konkurranse

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00