Veiledende kunngjøring - Lese- og skrivestøtteprogram for barnehager og skoler

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
2/17/2021 8:12 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Ole Rasmussen
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Short description

Anskaffelsen gjelder programvare for lese- og skrivestøtte i Bergensskolene. Programvaren skal være tilgjengelig for elever og voksne som er tilknyttet undervisningsinstitusjoner deriblant kommunale barnehager.


Før kunngjøring av konkurranse, ønsker Bergen kommune dialog med relevante aktører som kan tilby løsninger som dekker Bergen kommunes behov. Innspill mv. og beskrivelse av løsninger som tilbys sendes via kommunikasjons-modulen i Mercell, helst innen mandag  22.februar. Vi vil deretter ta kontakt med leverandører vi vurderer som aktuelle for en nærmere dialog. (Se vedlegg for mer fullstendig beskrivelse av behov og krav)

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00