Ulosteen elastaasi-1 määritykseen rutiinikäytössä tarvittavat tarvikkeet

Information

Open procedure
1/19/2021 3:55 PM (GMT+01:00)
2/22/2021 11:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Jenni Miettinen Jenni Miettinen
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
00029 HUS
Finland
1567535-0

Closing date has passed.

Short description

Hankinnan kohteena on ulosteen elastaasi-1 määritykseen tarvittavat reagenssit, kalibraattorit, kitin omat kontrollit, huuhtelu-, pesu-, uutto- ja muut systeemiliuokset, kyvetit, kuoppalevyt tai muut reaktioastiat ja muut rutiinikäytössä tarvittavat tarvikkeet. Hankintayksikön arvio vuosittaisesta tarpeesta on noin 3700 näytettä/vuosi. Näytemäärä on arvio eikä muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.

Sopimuskausi on määräaikainen 4 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Listaus kilpailutettavista tuotteista tuoteryhmityksineen ja määrityksineen on tarjouspyynnön liitteenä olevalla excel-tarjouslomakkeella 1. Tarjottujen tuotteiden tulee olla vähintään ko. liitteestä ja muusta tarjouspyyntömateriaalista ilmikäyvien ehdottomien vaatimusten ja määritysten mukaisia.

Tarjoajan tulee pyydettäessä todistaa tuotteidensa vaatimustenmukaisuus kirjallisesti sekä toimittamalla yksi testikitti hankintayksikölle testattavaksi hankintayksikön laboratoriossa potilaskäytössä.

HUOM: Liitteeltä 1 ilmikäyviä Sailab-nimikkeistöön pohjautuvia tuoteryhmiä ja tuotelajeja sekä kuvauksia on osittain muokattu HUS:in tarpeisiin paremmin soveltuviksi, eli ne eivät täysin noudata Sailab Fennica -luokittelua.

Kokonaisuus kuvattujen tuotteiden määrityksistä on ratkaiseva eli tarjottavien tuotteiden tulee vähintään täyttää kaikki liitteellä 1 sekä muussa tarjouspyyntömateriaalissa esitetyt vähimmäisvaateet. Jos kuvauksissa / vaatimuksissa on eroja virallisen Sailab Fennica -luokittelun tai -määrittelyn sekä HUSin määrittelyn välillä, HUSin määrittely on määräävä.

Files

Name Size
326540_liitteet.zip 938 KB
Tarjouspyyntö.pdf 307 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00