Tietopyyntö / tekninen vuoropuhelu: Invasiiviset paineenmittaussetit

Information

01 - Prior information notice
Not applicable
1/15/2021 4:56 PM (GMT+01:00)
2/15/2021 11:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
1567535-0

Closing date has passed.

Short description

Huom.: Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta / teknistä vuoropuhelua varten: Invasiiviset paineenmittaussetit. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelee invasiivisten paineenmittaussettien kilpailutusta. Kilpailutus tullaan järjestämään oletettavasti kevään 2021 aikana. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia ja saada tietoa seuraavista markkinoilla tarjolla olevista tuotteista: — potilaskohtainen invasiivinen paineenmittaussetti, suljettu järjestelmä (aikuiset) — potilaskohtainen invasiivinen paineenmittaussetti, avoin järjestelmä (aikuiset) — potilaskohtaiset invasiiviset paineenmittaussetit lapsilla/vastasyntyneillä. Tarkoituksena on hankkia invasiivinen paineenmittaussettivalikoima, jossa on valittavissa 1-, 2- ja 3-mittauslinjaa. Potilaskohtaisen invasiivisen paineenmittaussetin tulee sisältää letkusto, jonka avulla invasiiviset paineet saadaan mitattua. Invasiivisen paineenmittaussetin tulee soveltua myös verinäytteenottoon (esim. arteriaveri). Tietopyynnön kohteena olevan tarvikkeiston tulee olla yhteensopiva HUSin nykyisen laitekannan kanssa. Tietopyynnön avulla on tarkoitus saada hankinnan kannalta oleellinen tieto em. tuotteista, jotta hankinta saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisesti. Ks. kohta II.1.4 Lyhyt kuvaus.

Valmisteltavan hankinnan kohteena ovat invasiiviset paineenmittaussetit. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia ja saada tietoa seuraavista markkinoilla tarjolla olevista tuotteista:

— potilaskohtainen invasiivinen paineenmittaussetti, suljettu järjestelmä (aikuiset)

— potilaskohtainen invasiivinen paineenmittaussetti, avoin järjestelmä (aikuiset)

— potilaskohtaiset invasiiviset paineenmittaussetit lapsilla/vastasyntyneillä.

Tarkoituksena on hankkia invasiivinen paineenmittaussettivalkoima, jossa on valittavissa 1-, 2- ja 3-mittauslinjaa. Potilaskohtaisen invasiivisen paineenmittaussetin tulee sisältää letkusto, jonka avulla invasiiviset paineet saadaan mitattua. Invasiivisen paineenmittaussetin tulee soveltua myös verinäytteenottoon (esim. arteriaveri). Tietopyynnön kohteena olevan tarvikkeiston tulee olla yhteensopiva HUSin nykyisen laitekannan kanssa. Tietopyynnön avulla on tarkoitus saada hankinnan kannalta oleellinen tieto em. tuotteista, jotta hankinta saadaan toteutettua tarkoituksenmukaisesti.

Tässä ilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa. Tietopyynnön avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää hankinnan valmistelussa.

Mahdollista tarkempaa vuoropuhelua varten hankintayksikkö pyytää alalla toimivia yrityksiä ilmoittautumaan ja esittämään kiinnostuksensa osallistua invasiivisten paineenmittaussettijä käsittelevään markkinakartoitukseen / tekniseen vuoropuheluun. Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen logistiikka.kilpailutus@hus.fi Viesti tulee otsikoida "Markkinakartoitus invasiiviset paineenmittaussetit" 15.2.21 klo 12.00 mennessä. Ilmoitukseen tulee liittää tuote-esite sekä edustajan yhteystiedot (nimi, tehtävä, puhelinnumero ja sähköposti).

Tietopyyntöön vastanneille hankintayksikkö voi esittää tarkentavia kysymyksiä, ja toimittajien kanssa voidaan sopia etätapaaminen (Teams).

Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä tietopyynnössä esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00