EØS 005-2021 Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av nye møbler

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
4/21/2021 2:37 PM (GMT+02:00)
6/18/2031 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Laila Hope Laila Hope
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Short description

Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av nye møbler til Bergen kommune og samarbeidsparter.

Det skal inngås rammeavtale med verdi inntil NOK 800 000 for følgende områder:

- Kontormøbler
- Helsemøbler
- Skolemøbler
- Barnehagemøbler

Enkeltkjøp med verdi over NOK 800 000 (gjelder hvert område) vil bli lyst ut som egne konkurranser på DPS-ordningen.
Stort volum av like produkter kan kan lyses ut som en egen konkurranse på den dynamiske innkjøpsordningen selv om kjøpet ikke overstiger NOK 800 000,- i verdi.

Rammeavtalene vil etter planen gjelde fra 01.09.2021. Frem til de nye rammeavtalene trer i kraft vil konkurranser med verdi over NOK 100 000,- bli lyst ut på ordningen.

Unntak fra denne ordningen er kjøp av brukte møbler og leie av møbler. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00