Information om kommende udbud af totalentreprise om bundbeluftningsanlæg /Information regarding upcoming tender of diffused aeration at Lynetten & Damhusåen WWTP

Information

Procurement plan
Open procedure
11/5/2020 3:44 PM (GMT+01:00)

Buyer

BIOFOS A/S BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K
Denmark
25601920

Short description


Biofos planlægger følgende udbud med aftalestart september 2021:


Information om kommende udbud af totalentreprise om bundbeluftningsanlæg /Information regarding upcoming tender of diffused aeration at Lynetten & Damhusåen WWTP.


BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg; Lynetten, Avedøre og Damhusåen.


Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klima-venlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.


Renseanlæg Lynetten og Damhusåen skal i de kommende år udbygges for at imødekomme den stigende befolkningstilvækst i oplandet samt en skærpelse af gældende myndighedskrav. I den sammenhæng er der et forestående behov for at udvide behandlingskapaciteten på de respektive renseanlæg.


BIOFOS har derfor iværksat en udbygningsplan, med det formål at opgradere de to anlæg til den forventede nødvendige kapacitet i 2045. I den forbindelse er det besluttet at ombygge procestankene (luftningstankene) på begge anlæg fra overfladebeluftning til energieffektiv bundbeluftning. Ombygningen fra overfladebeluftning til bundbeluftning, på de to renseanlæg, vil blive udbudt i en samlet entreprise, der skal være gennemført inden udgangen af 2025.


Ved ombygning til bundbeluftning tilstræbes det, at der kan opnås en energiforbedring, på hvert renseanlæg, på op til 50 % (energiforbedring er baseret på resultater fra implementering af bundbeluftning på Renseanlæg Avedøre).


Fremtidige krav til kapaciteter på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen


De fremtidige krav til godkendte hydrauliske kapaciteter og anlægskapaciteter, på renseanlæg Lynetten og Damhusåen, er angivet i tabel 1. Disse er gældende for 2045, som er designhorisonten for udbygningsplanens ombygning af renseanlæggene.Entreprisens indhold


I det følgende beskrives de elementer, der som minimum vil indgå i entreprisen.Entreprisens elementer:


• Tømning og rensning af luftningstankene, på skift


• Evt. reparation af beton i luftningstankene


• Demontering af maskinudstyr (beluftningsrotorer og omrører)


• Demontering af el-tavler, elinstallationer og PLC installationer


• Montage af nye energieffektive omrører


• Etablering af kompressorstationer


• Etablering af rørsystemer til fordeling af luft


• Etablering af diffusere i tankbund


• Nye el-tavler og elinstallationer


• Nye PLC installationer


• Ny og udvidet instrumentering i forhold til eksisterende


• Renseanlæg Lynetten og Damhusåen opgraderes til større beluftningskapacitet


• Garanti for opgradering af anlæggene til godkendt kapacitet (2045 krav)Udbudsform


BIOFOS er for nuværende, i samarbejde med vores bygherrerådgiver EnviDan, i gang medat udarbejde udbudsmateriale til det kommende udbud af ombygning til bundbeluftning på de to renseanlæg.


Udbud vil blive gennemført som totalentreprise, efter prækvalifikation og tilbud med forhandling.


Det er planlagt, at ombygning udføres for et anlæg ad gangen, startende med Lynetten.


Entreprenører eller konsortier opfordres til at byde på den kommende opgave.Tilgå kommende udbud herMercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00