Invitation til deltagelse i partnerskaber

Information

Procurement plan
Not applicable
10/5/2020 3:11 PM (GMT+02:00)
12/1/2020 10:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Closing date has passed.

Short description


Med fokus på cirkulær genanvendelse af københavnernes tekstilaffald


Københavns Kommune har i Cirkulær København, Ressource og Affaldsplan 2024, et mål om at genanvende 70 % af husholdningsaffaldet i 2024.


Herunder har kommunen et mål om at reducere C02-udledningen, bl.a. ved at få tekstiler, der kan indeholde plast, ud af affaldet til forbrænding.


Som et led i den indsats har kommunen et særskilt mål om at genanvende 2000 tons tekstiler i 2024.


Vi er opmærksomme på, at der er et udviklings- og optimeringspotentiale på markedet for genanvendelse af tekstilaffald, herunder både mekanisk og kemisk genanvendelse samt udvikling af nye sorteringsteknologier og nye forretningsmodeller.


Vi er derfor interesserede i at etablere partnerskaber med virksomheder, private tekstilaktører og -organisationer med henblik på at optimere og udvikle nye cirkulære genanvendelsesløsninger.Mulige partnere bør fx have erfaring med:


Samarbejder på tværs af værdikæden, som samler de forskellige aktører (skal være baseret på cirkulære værdier og principper)


Kendskab og indsigt i processer hvor tekstilaffald bliver cirkuleret til nye produkter og materialer af høj kvalitet (ikke down cycling)


Har erfaring fra lignende udviklingsprojekter (har et stærkt og bredt netværk) inden for området både i DK og EU.


Besidder eller kender til ny teknologi (fx sorterings-, sporings- eller behandlingsteknologi), der kan spille en central rolle i et fremtidigt system for genanvendelse af tekstiler.


Københavns Kommune kan f.eks. tilbyde adgang til tekstiler egnet til genanvendelse, indsamlet via nærgenbrugsstationerne.


Derudover kan vi stille udvalgte byrum til rådighed for test og udviklingsaktiviteter (”Living labs”), støtte op om eller indgå i projektansøgninger, medfinansiere udviklingspartnerskaber eller bistå med viden om indsamling og genanvendelse af tekstiler fra husholdninger i København.Interesseret?


Har din virksomhed/organisation en god idé til et samarbejde indenfor ovenstående temaer, så kontakt


Projektleder Jonas Mortensen, Teknik- og Miljøforvaltningen, jonas.abo.mortensen@kk.dk eller


Tina Winberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, at7h@kk.dk


Beskriv den grundlæggende idé og hvordan I ser hhv. jeres egen og Københavns Kommunes rolle i partnerskabet.Se opslaget her

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00