EØS 070-2020 Rammeavtale Fjellsikring 2021-2023

Information

05 - Contract notice - utilities
Open procedure
12/18/2020 9:41 AM (GMT+01:00)
1/25/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
1/18/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
1/25/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Ina Wergeland Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune forvalter Vann- og avløpsanlegg (VA-anlegg) som inkluderer over 100 km med tunneler og bergrom.

VA-anleggene i fjell består av renseanlegg for spillvann med tilhørende tilførselstunneler, avløps- og utløpstunneler, samt vannbehandlingsanlegg med rentvannsbasseng og tunneler for tilførsel og distribusjon til abonnenter.
Renseanleggene for spillvann og vannbehandlingsanleggene for drikkevann består av større bergrom med mange installasjoner og åpne bassenger som krever ekstra tiltak og utstyr for å sikre berget i rommene.

Kontrakten omfatter også sikringstiltak av skrenter og skjæringer ute i dagen ved tilkomstveier og daganlegg.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00