Udbud af fagsystem til sundhedsplejen (elektronisk børnejournal)

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/2/2021 4:23 PM (GMT+01:00)
11/3/2020 2:00 PM (GMT+01:00)
10/28/2020 1:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen
Peter M. Wilhjelm Peter M. Wilhjelm
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Tender is cancelled

Short description

Med nærværende udbud ønsker Ordregiver at indgå kontrakt om et standard fagsystem (elektronisk børnejournal), der er udviklet specifikt til og understøtter de fagspecifikke opgaver i den kommunale sundhedspleje, herunder sundhedsplejens ydelser og faglige registreringer med barnet i centrum. Tilbuddet skal omfatte etablering, vedligeholdelse, uddannelse, drift, teknisk support samt anvendelsessupport.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Bilag 0 - Definitionsbilag.pdf 501 KB
Bilag 2 Kravspec.docx 573 KB
Bilag 2a- -Grænsesnitbeskrivelser.pdf 404 KB
Bilag 2b- Ydelsesprofilen i Sundhedsplejen april 2019.pdf 883 KB
Bilag 2d- IT-Miljøbeskrivelse.pdf 1.16 MB
Bilag 3- Priser og Betalingsplan.docx 217 KB
Bilag 6- Kundens deltagelse.docx 207 KB
Bilag 7- Specifikation af drift support vedligeholdelses og videreudviklingsyde.docx 80 KB
Bilag 8- Prøver pg test.docx.pdf 601 KB
Bilag 9- Licensbetingelser.pdf 509 KB
Bilag 9A- Leverandørens egne licensbetingelser.docx.pdf 372 KB
Bilag 10- Servicemål.pdf 624 KB
Bilag 11- Samarbejdsorganisation.docx.pdf 491 KB
Bilag 12- Ændringsprocedure.pdf 443 KB
Bilag 14- Driftkontrakt.pdf 480 KB
Bilag 15- Leverandørens samfundsansvar (CSR).pdf 551 KB
Bilag 16- Arbejdsklausul.pdf 371 KB
Bilag 18- Databehandleraftale.docx 187 KB
Bilag 19- Informationssikkerhedsregulativ for Københavns Kommune.pdf 485 KB
Bilag 20- Informationssikkerhedspolitik for Københavns Kommune.pdf 225 KB
Bilag 21- Bestemmelser om aflevering af elektroniske arkivsystemer til Københavns Stadsarkiv.pdf 46 KB
Bilag 22- Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang (Tomgangsregulativ).pdf 11 KB
Bilag 23- Tavshedspligtserklæring for virksomhed.docx 41 KB
Bilag A- KONTRAKTUDKAST.docx 125 KB
Konsortieerklæring.docx 53 KB
Støtteerklæring - Teknisk og faglig formåen.docx 45 KB
Støtteerklæring - Økonomisk og finansiel formåen.docx 65 KB
Underbilag 2a1 Logopfølgning i SIEM - Snitfladebeskrivelse 2019-05-22.pdf 196 KB
Underbilag 2a2 Vejledning til SIEM integration.pdf 302 KB
Underbilag 2a3 KK Nem-Login.pdf 496 KB
Underbilag 2a4 KK Nemlog-in - Teknisk integrations dokumentation.pdf 569 KB
Underbilag 2a5 Informations_og_vejledningsmateriale_vedr_KKorg.pdf 1.01 MB
Underbilag 2a6 KKI via API Manager - Vejledning til nye klienter.pdf 803 KB
Underbilag 2a7 Beskrivelse af NemSMS webservice.pdf 390 KB
Underbilag 2a8 KMD Elev Snitfladebeskrivelse - Generelt elevudtræk.pdf 74 KB
Underbilag 2a9 KMD I2 API proces.pdf 559 KB
Underbilag 2a10 Københavns Kommune standard for Azure AD-integration(45236730).pdf 1.66 MB
Ændringslog.xlsx 12 KB
Materiale fra markedsdialog - Markedshøring Sundhedsplejen Kbh Kommune Vejledning.pdf 669 KB
Materiale fra markedsdialog - Overordnede krav til nyt Sundhedsplejesystem i Kbh Kommune.xlsx 26 KB
Bilag 13- Specifikation af programmel og dokumentation.pdf 646 KB
Bilag 1_Tidsplan2.docx 219 KB
Bilag 2c_Brugervenlighedsvurdering og Use Cases.docx 78 KB
Udbudsbetingelser - Offentligt udbud.pdf 538 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00