Plan- og designkonkurranse vedrørende sirkulær emballasje for byggeplass

Information

8/31/2020 4:43 PM (GMT+02:00)
12/7/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Martin Skaarer Martin Skaarer
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norway
935478715

Short description

En betydelig del av avfallet fra byggeplassen kommer i dag fra emballasje, som blir brukt for å beskytte materialer og produkter til og fra og på byggeplassen. Bærum kommune ønsker å bidra til å kutte klimagassutslipp og avfall som generes fra byggeprosjekt ved å redusere avfallet fra emballasje. Gjennom en plan- og designkonkurranse vil markedet utfordres til å markedet på nye løsninger som kan bidra til å redusere avfallet fra emballasje.
Prosjektet innebærer å gjøre endringer på dagens byggeprosess, samt å utvikle innovative metoder for å erstatte dagens bruk av engangsemballasje. Bærum kommune har et behov for en løsning som kan bidra til å kutte avfall generert av emballasje på byggeplassen.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Plan- og designkonkurranse vedrørende sirkulær emballasje for byggeplass

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway