1000520 Asker og Bærum krisesenter

Information

52 - Contract notice
Open procedure
8/27/2020 3:07 PM (GMT+02:00)
10/20/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bærum kommune Bærum kommune
Jon Tveiten Skuterud Anders Mjaaland
Postboks 700
1304 SANDVIKA
Norway
935478715

Closing date has passed.

Short description

Asker og Bærum Krisesenter ligger på Veståsen 13, med gnr. 20 og bnr. 568  i et uregulert område som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen.  Målet med prosjektet er å samlokalisere krisesenteret for kvinner og menn i et felles bygg for å oppnå en mer effektiv drift av denne viktige samfunnstjenesten.
Eiendommen ligger godt tilbaketrukket i ytterkanten av et stille villaområde, og har to relativt trange innkjøringsmuligheter fra Nadderudveien; Veståsen og Liomsveien. Det bemerkes at begge disse adkomstene kan by på enkelte utfordringer for tilbyder i byggeperioden ved inntransport av store lastebiler og maskiner. Det er derfor viktig at TE planlegger dette momentet nøye ift sikkerhet og funksjon, slik at byggeaktivitetene ikke skaper noen unødig risiko for mennesker og dyr i området.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway