Rådgiverydelse - Hovedpumpestation ved Svendborg Havn (tilbudsfase)

Information

11/10/2020 11:10 AM (GMT+01:00)
11/18/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
11/5/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Ole René Rasmussen Malene Loff Skræ
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

Ved Svendborgs havneområde skal der etableres en ny hovedpumpestation for spildevand og regnvand. Pumpestationen skal erstatte den eksisterende pumpestation, som skal være i fuld funktion i hele anlægsperioden og kunne serviceres i fuldt omfang ind til endelig omkobling til den nye hovedpumpestation. Nedbrydning af eksisterende pumpestation starter først herefter, hvilket sker i en anden entreprise end den her foreliggende.
Nærværende opgave udbydes i et partneringsamarbejde på grundlag af de foreliggende indledende tekniske undersøgelser baseret. Dette partneringsamarbejde skal stå for den endelige optimering, projektering og udførelse. Jf. videre i II.2.4 og tilbudsgrundlaget for opgaven samt i foreliggende projektbeskrivelse ”Beskrivelse og funktionskrav til ny TP01” med Svendborg Spildevand A/S' krav og ønsker for hovedpumpestationen.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Rådgiverydelse - Hovedpumpestation ved Svendborg Havn (prækval)

Files

Name Size
0.0_Tilbudsgrundlag PST Rådgivning 2020.pdf 515 KB
0.1_Partneringaftale Tilbud PST 2020.rtf 289 KB
1.2_AB18_tilføjelser_fravigelse.pdf 1.20 MB
1.3_ABR18_tilføjelser_fravigelse.pdf 466 KB
2.0_Beskrivelse og funktionskrav til ny TP01.pdf 380 KB
2.1_Standard udbudsbeskrivelse 2020.pdf 460 KB
3.0_Generel oversigt.pdf 525 KB
3.1_Oversigt.pdf 552 KB
3.2_A_20180904_0022.pdf 4.09 MB
3.3_B_20180904_0023.pdf 7.44 MB
3.4_B_20180904_0024.pdf 4.28 MB
3.5_C_5265-652.pdf 4.86 MB
3.6_C_5706-2.pdf 6.56 MB
3.7_C_5706-2A.pdf 6.33 MB
3.8_C_5706-12A.pdf 7.50 MB
3.9_C_5706-16B.pdf 9.02 MB
3.10_C_5706-20B.pdf 10.84 MB
3.11_C_5706-21B.pdf 9.94 MB
3.12_C_5706-22B.pdf 8.96 MB
3.13_C_5706-25.pdf 6.16 MB
3.14_C_5706-26.pdf 7.85 MB
3.15_C_5706-27B.pdf 3.84 MB
3.16_C_5706-30I.pdf 7.35 MB
3.17_C_5706-32D.pdf 6.01 MB
3.18_C_5706-70I.pdf 7.28 MB
3.19_C_5706-71B.pdf 3.69 MB
3.20_C_5706-74A.pdf 1.85 MB
3.21_D_20180904_0024.pdf 4.28 MB
3.22_E_Tegning nr. 2005k012_10 Plan og snit Stenfang foran TP01.pdf 97 KB
3.23_E-F_sandfang og Pumpestation, Forskalling.pdf 6.07 MB
3.24_E-F-G-H-J_Pumpestationen.pdf 96 KB
3.25_E-F-G-H-J_tegn med notater.pdf 4.47 MB
3.26_G1_Hydroforbeholder TP01.pdf 13.60 MB
3.27_G2_Hydroforbeholder.pdf 3.43 MB
3.28_G3_Ombygning af gl. sndfang, Havnen, plan.pdf 5.25 MB
3.29_J1_Ombygning af gl. sndfang, Havnen, snit.pdf 5.24 MB
3.30_J2_Ombygning af gl. sndfang, Havnen.pdf 14.46 MB
3.31_I_Oversigtsplan trykledning.pdf 2.03 MB
3.32_Principskitse med koter TP01. FSF og Havneområdet ver. 3.pdf 186 KB
3.33_Styringsbeskrivelse TP01 ver. 11.DOC.pdf 1019 KB
3.34_Driftsinstruktion TP01.DOC.pdf 644 KB
3.35_Alarmtestskema TP01.DOC.pdf 356 KB
4.1_Set fra park.jpg 1.77 MB
4.2_Set fra SIMAC.jpg 996 KB
5.1_Notat Overslag for to placeringer af hovedpumpestation på Svendborg Havn.pdf 7.36 MB
5.2_A127671-100_Tegningsfortegnelse.pdf 61 KB
5.3_A127671-505_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 427 KB
5.4_A127671-504_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 279 KB
5.5_A127671-503_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 274 KB
5.6_A127671-502_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 289 KB
5.7_A127671-501_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 305 KB
5.8_A127671-310_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 620 KB
5.9_A127671-302_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 159 KB
5.10_A127671-301_Ver.1.0_2019-09-20.pdf 167 KB
5.11_A127671-3D-pdf_Pumpestation_20190919.pdf 1.03 MB
6.1_NotatSvendborgHPST_05042019.pdf 663 KB
6.2_NotatSvendborgHPST_07092018.pdf 193 KB
6.3_Scenarier for ny pumpestation på Svendborg Havn_04022016.pdf 2.32 MB
7.1_Geo Dania 03.04.2019.pdf 1.61 MB
7.2_Rapport nr. 3_Dec2005.pdf 1.51 MB
7.3_Rapport nr. 2_Nov2005.pdf 1.65 MB
7.4_Rapport nr. 1_Apr2005.pdf 2.87 MB
7.5_Geo-datarapport - 2020-05-07 - Nordre Kajgade 13, 5700 Svendborg.pdf 5.74 MB
Dokument oversigt.pdf 72 KB
EuForm_Rådgiverydelse - Hovedpumpestation ved Svendborg Havn (prækval).pdf 610 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway