Kadastrālā uzmērīšana 2020.gadam

Information

Negotiated procedure
5/22/2020 6:25 PM (GMT+02:00)
6/4/2020 8:30 AM (GMT+02:00)

Buyer

Latvijas dzelzceļš VAS Latvijas dzelzceļš VAS
Gogoļa iela 3
LV-1547 Rīga
Latvia
40003032065

Closing date has passed.

Short description

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kadastrālā uzmērīšana 2020.gadam” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana (turpmāk tekstā – darbi) saskaņā ar uzmērāmo zemes vienību sarakstu (nolikuma 3.pielikums), tehnisko specifikāciju (nolikuma 4.pielikums), ievērojot valsts un pašvaldību institūciju prasības un nolikumā noteiktās pasūtītāja prasības, veicot VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras digitālo topogrāfisko uzmērīšanu (nolikuma 5.pielikums), kā arī līguma projekta nosacījumus (nolikuma 6.pielikums).

Sarunu procedūras priekšmets tiek dalīts sekojošās daļās:

Daļas Nr.

Kopējais apjoms (ha)

1.

71,6814

2.

189,7800

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2020.gada 4.jūnija plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2020.gada 4.jūnijā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis: +371 67234955, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv 

Files

Name Size
FF_Nolikums Kadastrālā uzmērīšana_21.05.2020.docx 126 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway