Senamiesčio ūkis UAB: Patalpų valymo ir dezinfekavimo darbai, Didžioji g. 20, Vilnius

Information

5/13/2020 1:17 PM (GMT+02:00)
5/29/2020 1:00 PM (GMT+02:00)
5/29/2020 1:00 PM (GMT+02:00)
5/29/2020 1:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Civinity įmonių grupė Civinity įmonių grupė
Povilas Lysiukas Povilas Lysiukas
Goštauto g. 40B
LT-03163 Vilnius
Lithuania
302247881

Short description

KVIETIMAS DALYVAUTI ORGANIZUOJAMOJE KAINŲ APKLAUSOJE IR APKLAUSOS SĄLYGOS

2020-05-13
Vilnius

1.Užsakovas: UAB  “Senamiesčio ūkis“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius;

2.Objektas: Daugiabutis gyvenamasis pastatas Didžioji g. 20, Vilniuje (buitinių nuotekų valymas, utilizavimas ir rūsio patalpų dezinfekavimas )

3.Tiektinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:
3.1. Daugiabučio gyvenamojo namo patalpų valymas nuo buitinių nuotekų sankaupų bendrojo naudojimo rūsio patalpose. Jų utilizavimas ir patalpų dezinfekavimas.
3.2. Darbų kiekis 25 m3. Darbų kiekiai vykdant darbus bus priimami pagal faktiškai išvežtą atliekų kiekį.

4.Dokumentai, kurių pagrindu skaičiuojama kaina:
4.1.Neeilinės apžiūros aktas.
4.2.Kaina pateikiama už 25 m3 nuotekų kiekį.

5.Apklausos sąlygos:
5.1. Atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne trumpesnis kaip 60  kalendorinių dienų, nenumatant avansinio mokėjimo.

6.Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:
6.1. Dalyvaujantis juridinis asmuo turi būti įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka, nebūti bankrutavęs, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklos (dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisinį statusą, pateikiami užsakovui pareikalavus);
6.2. Dalyvio vykdomos veiklos pobūdis turi atitikti perkamą objektą (užsakovui pareikalavus, pateikiama patvirtinta steigimo dokumentų kopija);
6.3.Dalyvis privalo informuoti užsakovą, jeigu darbų vykdymui/paslaugų teikimui numatomi pasitelkti tretieji asmenys – numatoma sudaryti jungtinės veiklos/subrangos sutartis;
6.4.Dalyvis privalo patvirtinti, kad pasiūlymuose pateikti duomenys nėra konfidenciali informacija ir nesudarys tiekėjo komercinės paslapties.

7.Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos:
7.1. Vertinami dalyvių pasiūlymai, kurie atitinka kvietime nurodytas sąlygas;
7.2. Kainų apklausos reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami vadovaujantis kokybinių vertinimo kriterijų visuma, naudojat tokią kriterijų prioritetinę eilę:
7.2.1.Kaina;
7.2.2.Vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka 5 ir 6 punktų ir techninių sąlygų reikalavimus;
7.3. Užsakovas, siekdamas ekonomiškiausio rezultato, turi teisę derėtis su pasiūlymą pateikusiu dalyviu dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų.

8.Pasiūlymą pateikti iki 2020-05-29, 14:00 val.

9.Pasiūlymo pateikimo sąlygos ir būdas:
9.1 Pasiūlymas pateikiamas „Mercell“ informacinėje pirkimų sistemoje.
9.1.1 Kaina Eur su PVM už 25m3 aukščiau minėtų atliekų išvežimą, utilizavimą iš bendro naudojimo patalpų dezinfekavimą.

10.Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:
Statinio techninės priežiūros specialistas Povilas Lysiukas,
el.p. povilas.lysiukas@senamiescioukis.lt,
tel:. +370 656 96595


Pasiūlymų peržiūros procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).

Dėl pagalbos naudojantis Mercell: Giedrė Česnulevičienė, gice@mercell.com, +370 655 82 875

Files

Name Size
2020-05-13 Didžioji 20 patalpų valymo konkurso sąlygos.pdf 159 KB
SU-SAA-20-05-0116.pdf 157 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway