Izsole: Nekustamo īpašumu "Lejas", Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5670 001 0043

Information

4/29/2020 3:45 PM (GMT+02:00)
6/4/2020 10:10 AM (GMT+02:00)

Buyer

Krustpils novada pašvaldība Krustpils novada pašvaldība
Rīgas iela 150a
LV-5202 Jēkabpils
Latvia
90009118116

Short description

Krustpils novada dome (mutiskā) izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Lejas", Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr.5670 001 0043, t.sk. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0043, 9,3 ha un 5670 002 0034, 5,2 ha, 14,5 ha kopā (ar mežaudzi). Izsoles sākumcena 36 250 EUR, drošības nauda 10% no sākumcenas, reģistrācijas maksa 100,00 EUR, solis - 200 EUR. Izsoles noteikumi pieejami http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/izsoles sadaļā. Izsole notiks 2020. gada 4. jūnijā plkst. 11.10 Krustpils novada domē, A7. sanāksmju zālē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 26627525.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway