EFU-10163 I0400 Tranevatnet tur-/gang- og sykkelvei,generalentreprise- endring i kontrakt

Information

20 - Modification notice
4/18/2020 8:04 AM (GMT+02:00)

Buyer

Bergen Kommune Bergen Kommune
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune Etat for utbygging har endret kontrakten med Drange Maskin AS ved å forskyve kontraktsoppstart med om lag 11 måneder. Anskaffelsens overordnede karakter er ikke endret som følge av forskjøvet kontraktsoppstart, og det har ikke ført til prisøkning.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00