Izsole: "Silzemnieki" 4 (četras) cirsmas, kadastra Nr.32820060029, "Elkšņu mežs" 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820030034, "Dravnieku mežs" 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820010008, "Bundze" 5 (piecas) cirsmas, kadastra Nr.32820040128 (grozījumi)

Information

4/28/2020 6:27 PM (GMT+02:00)
6/17/2020 3:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Skrīveru novada dome Skrīveru novada dome
Daugavas iela 59
LV-5125 Skrīveri, Skrīveru novads
Latvia
90000074704

Short description

Jaunākā informācija 28.04.2020

Skrīveru novada dome paziņo, ka, pamatojoties uz Skrīveru novada 2020. gada 23. aprīļa domes ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 1, tiek pārcelts pašvaldībai piederošo meža īpašumu "Silzemnieki" 4 (četras), "Elkšņu mežs" 2 (divas), "Dravnieku mežs" 2 (divas) un "Bundze" 5 (piecas) cirsmu izsoles un pieteikumu iesniegšanas datums. Izsole notiks 2020. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, Skrīveru novada domes zālē. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Skrīveru novada domes kancelejā (Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads) līdz 2020. gada 17. jūnijam plkst. 16.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu un nodrošinājumu. Sīkāku informāciju lūdzam skatīties pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv sadaļā "Izsoles".

***

Skrīveru novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās mežu cirsmas Skrīveru novadā:

1) "Silzemnieki" 4 (četras) cirsmas, kadastra Nr.32820060029, izsoles sākumcena 9700,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 970,00 eiro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi "Meža cirsmu "Silzemnieki" izsolei".

2) "Elkšņu mežs" 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820030034, izsoles sākumcena 8600,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 860,00 eiro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi "Meža cirsmu "Elkšņu mežs" izsolei".

3) "Dravnieku mežs" 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820010008, izsoles sākumcena 18900,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 1890,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi "Meža cirsmu "Dravnieku mežs" izsolei".

4) "Bundze" 5 (piecas) cirsmas, kadastra Nr.32820040128, izsoles sākumcena 28000,00 eiro, dalības maksa 20,00 eiro, nodrošinājums 2800,00 eiro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi "Meža cirsmu "Bundze" izsolei".

Cirsmu apskate dabā notiks 2020. gada 15. aprīlī plkst.10.00. Pulcēšanās Skrīveru novada domē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Skrīveru novada domes zemes lietu speciālisti pa tālr. 65197247. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Skrīveru novada domes kancelejā (Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads) līdz 2020. gada 29. aprīlim plkst.16.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu un nodrošinājumu. Izsole notiks 2020. gada 30. aprīlī plkst.13.00 Skrīveru novada domes zālē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā. Samaksa par izsoles objektu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas. Skrīveru novada domes (reģ. Nr. 90000074704) konts LV54HABA0551028435371, AS "Swedbank", kods HABALV22. Ar izsoles noteikumiem un cirsmu novērtējumu var iepazīties elektroniski Skrīveru novada pašvaldības mājaslapā www.skriveri.lv un Skrīveru novada dome.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway