Senamiesčio ūkis UAB: Daugiabučių gyvenamųjų namų rūsių, palėpių patalpų valymas, atliekų utilizavimas

Information

3/30/2020 11:34 AM (GMT+02:00)
4/15/2020 1:00 PM (GMT+02:00)
4/15/2020 1:00 PM (GMT+02:00)
4/15/2020 1:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Civinity įmonių grupė Civinity įmonių grupė
Povilas Lysiukas Povilas Lysiukas
Goštauto g. 40B
LT-03163 Vilnius
Lithuania
302247881

Closing date has passed.

Short description

UAB „Senamiesčio ūkis“, į/k 132125543

KVIETIMAS DALYVAUTI ORGANIZUOJAMOJE KAINŲ APKLAUSOJE IR APKLAUSOS SĄLYGOS

 • Užsakovas: UAB  “Senamiesčio ūkis“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius;

 • Objektas: Daugiabučiai gyvenamieji pastatai Vilniuje (rūsiai, bendro naudojimo patalpos, palėpės)

 • Tiektinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis: Daugiabučių gyvenamųjų namų rūsių, palėpių patalpų valymas (stambiagabaritės, mišrios buitinės, statybinės, medienos atliekos, baldai, stiklas, šlako kasimas). 
  • Privaloma pateikti atlietų utilizavimo deklaracijas.

 • Apklausos sąlygos: Atsiskaitymo už atliktus darbus/suteiktas paslaugas terminas ne trumpesnis kaip 60  kalendorinių dienų, nenumatant avansinio mokėjimo.

 • Reikalavimai kainų apklausos dalyviams: 
  • Dalyvaujantis juridinis asmuo turi būti įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka, nebūti bankrutavęs, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklos (dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisinį statusą, pateikiami užsakovui pareikalavus);
  • Dalyvio vykdomos veiklos pobūdis turi atitikti perkamą objektą (užsakovui pareikalavus, pateikiama patvirtinta steigimo dokumentų kopija);
  • Dalyvis privalo informuoti užsakovą, jeigu darbų vykdymui/paslaugų teikimui numatomi pasitelkti tretieji asmenys – numatoma sudaryti jungtinės veiklos/subrangos sutartis;
  • Dalyvis privalo patvirtinti, kad pasiūlymuose pateikti duomenys nėra konfidenciali informacija ir nesudarys tiekėjo komercinės paslapties.

 • Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos: 
  • Kaina 1m3/Eur su PVM;
  • Vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka 5 ir 6 punktų ir techninių sąlygų reikalavimus;
  • Užsakovas, siekdamas ekonomiškiausio rezultato, turi teisę derėtis su pasiūlymą pateikusiu dalyviu dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų.

 • Pasiūlymą pateikti iki 2020-04-15, 14:00val
 • Pasiūlymo pateikimo sąlygos ir būdas:
 • 9.1 Pasiūlymas pateikiamas
 • 9.1.1 Kaina Eur su PVM už 1m3 aukščiau minėtų atliekų išvežimą, utilizavimą iš bendro naudojimo patalpų pateikiant utilizavimo deklaracijas.
 • Pasiūlymas pateikiamas per Mercell pirkimų platformą.

 • Dėl išsamesnės informacijos kreiptis:
Statinio techninės priežiūros specialistas Povilas Lysiukas,
el.p. povilas.lysiukas@senamiescioukis.lt,
tel:. +370 656 96595

Pasiūlymų peržiūros procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai).

Dėl pagalbos naudojantis Mercell: Giedrė Česnulevičienė, gice@mercell.com, +370 655 82 875

Files

Name Size
2020-03-30 Patalpų valymas Apklausos sąlygos.pdf 936 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway