Tilbudsfase på 6 rutebusser til Bornholms Regionskommune

Information

8/6/2020 3:43 PM (GMT+02:00)
5/29/2020 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Anette Edvardsen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Denmark
26696348

Tender is cancelled

Short description

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 6 stk. fabriksnye rutebusser i 2020 samt reservedele.
Købet vil blive leasingfinansieret i 4 år gennem Ordregivers leasingpartner.
Tilbudsgiver skal tilbyde en tilbagekøbsgaranti efter leasingperioden.
Det økonomiske kriterium vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 48 måneder samt pris for option på forlængelse af perioden for levering af reservedele.
Tilbudsgiver skal for egen regning stille et kommissionslager til rådighed for BAT. Lageret skal bestå af gængse reservedele, efter nærmere aftale.
Tilbudsgiver skal med sit tilbud vedlægge en serviceplan for den tilbudte bus. Serviceplanen skal indeholde de anbefalede intervaller, samt en liste med reservedele/sliddele/filtre for det enkelte service. Der tages udgangspunkt i 150.000 km/årligt. Priserne medtages i TCO beregning. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige de i Bilag 2- Tilbudsdokument angivne reservedele. Listen med reservedele/sliddele/filtre skal prissættes i 2020 priser. Denne pris vil være gældende i kontraktperioden med prisregulering.
Historisk set er der ved Ordregivers eksisterende busser blevet anvendt for ca. 130.000 kr. reservedele pr. bus pr år ved 150.000 km/år. Det forventes ikke at denne volumen nås med det nye indkøb.
Der skal tages stilling til samtlige krav i dette udbudsmateriale. Tilbuddet skal tydeligt angive på hvilke punkter, Tilbudsgiver eventuelt har taget forbehold – jf. bilag 2, pkt. 9.

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år
Idet Ordregiver på nuværende tidspunkt ikke har besluttet hvorvidt tilbagekøbsgarantien udnyttes, har Ordregiver en option på forlængelse af perioden for levering af reservedele i yderligere 4 år. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige tilbudte reservedele som fremgår af bilag 2 samt de af tilbudsgiver oplyste reservedele jf. serviceplanen. Priserne vil være gældende for hele perioden med prisregulering.
I fald optionen ønskes benyttet, skal Leverandøren informeres herom senest 3 måneder inden udløb af aftalen. Kontrakten vil blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber Kontrakten automatisk ved udløbsdato.

Brugte busser i bytte 
BAT vil i forbindelse med forhandlingerne inddrage Tilbudsgivers pris og vilkår for at overtage BATs brugte busser i bytte. De brugte busser byttes i forholdet 1 til 1. Der vil blive en nærmere aftale under forhandlingen på baggrund af de endelige busser.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Prækvalifikation vedr. udbud af 6 regionale rutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00