Par banknošu automātiskās pakošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu / On the Delivery and Installation of an Automatic Banknote Packaging System

Information

02 - Contract notice
Open procedure
3/24/2020 9:24 AM (GMT+01:00)
4/28/2020 10:00 AM

Buyer

Latvijas Banka Latvijas Banka
Aleksandrs Antiņš
Kr. Valdemāra iela 2a
LV-1050 Rīga
Latvia
90000158236

Short description

Banknošu automātiskās pakošanas sistēmas, kas sastāv no transportēšanas moduļiem un pakošanas moduļa (tālāk tekstā – pakošanas sistēma), piegāde un uzstādīšana, pasūtītāja servisa inženieru apmācība pakošanas sistēmas tehnisko apkopju un remonta veikšanā saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām. / The delivery and installation of an automatic banknote packaging system consisting of transportation modules and a packaging module (hereinafter referred to as the "packaging system") and the training of the contracting authority's service engineers in the technical maintenance and repairs of the packaging system in accordance with the requirements set out in the technical specification (Appendix 1 to the Tender Regulation (hereinafter referred to as the "Regulation")) of the Regulation.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway