14224 TRIUKŠMĄ SLOPINANČIŲ SIENELIŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Information

3/20/2020 6:32 PM (GMT+01:00)
4/20/2025 1:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Lietuvos geležinkeliai AB Lietuvos geležinkeliai AB
Mindaugo g. 12
LT-03603 Vilnius
Lithuania
110053842

Short description

Pirkimo numeris 477892
Pavadinimas 14224 TRIUKŠMĄ SLOPINANČIŲ SIENELIŲ RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
Trumpas pirkimo aprašymas Pirkimo objektas – triukšmą slopinančių sienelių rangos darbai, susidedantys iš: • statybos darbų vykdymo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įskaitant bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais); • rangos darbų vykdymo pagal rangos darbų sutarties sąlygas, parengtas remiantis Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygomis (gali būti taikoma ne visiems konkretiems pirkimams pagal šią DPS).
Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-04-20 14:00

Perkančioji organizacija Lietuvos geležinkeliai AB, 110053842
Brigita Skliuderytė
+370 61204964
brigita.skliuderyte@litrail.lt

Pirkimo būdas Ribotas konkursas

Pirkimo dalies Nr. 1
Pavadinimas Pirkimo dalies Nr.: 1
Trumpas pirkimo aprašymas DPS I kategorija – Statiniai: kiti transporto statiniai (triukšmą slopinančios sienelės), esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje (neypatingi statiniai); Konkretus Pirkimo objektas į Pirkimo objekto dalis gali būti skaidomas, tiekėjas, kuris bus pakviestas pateikti pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį. Tiekėjas gali pateikti tik vieną paraišką nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai, ar kaip tiekėjų grupės narys.
Trukmė 60 Trukmė mėnesiais
Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis Ne

Pirkimo dalies Nr. 2
Pavadinimas Pirkimo dalies Nr.: 2
Trumpas pirkimo aprašymas DPS II kategorija – Statiniai: kiti transporto statiniai (triukšmą slopinančios sienelės) (neypatingi statiniai). Konkretus Pirkimo objektas į Pirkimo objekto dalis gali būti skaidomas, tiekėjas, kuris bus pakviestas pateikti pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį. Tiekėjas gali pateikti tik vieną paraišką nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai, ar kaip tiekėjų grupės narys.
Trukmė 60 Trukmė mėnesiais
Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis Ne

Nuoroda į šaltinį https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-639168
Pasiūlymų teikimas elektroniniu būdu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=504059&B=PPO
Nuoroda į pirkimų planą https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/DetailsExt/b9f50a68-5d1a-423c-81e4-370d935cc28d
Nuoroda į dokumentus https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=504059


id-p3542020-639168

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway