DĖL X932 ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO (I etapas)

Information

3/9/2020 2:54 PM (GMT+01:00)
3/19/2020 4:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Vaiva Putinienė Vaiva Putinienė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių esamos būklės vertinimo darbus
 

           2020-03-09    Nr.___________

 
 
DĖL ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO (X932)
Šiuo raštu MAXIMA LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti prekybos centro MAXIMA X, M. Valančiaus g. 7, Kazlų Rūdoje, kurio, bendras plotas yra apie  1600 m2  patalpų remonto darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti esamo statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimo paslaugos sutartį.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms (esamo statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimas) teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių ekspertizę, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, atsakingo asmens elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikta informacija apie aukščiau minėtus statinius, būtina komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka per 7 (septynias) darbo dienas nuo aukščiau minėtos sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip tai nurodyta šiame rašte. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Pasiūlymas turi būti sudarytas griežtai laikantis gautos konkurso medžiagos reikalavimų.
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs darbų atlikimo terminai, kalendorinėmis dienomis.
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt.
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL M. VALANČIAUS G. 7, KAZLŲ RŪDOJE ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO. (X932)
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas:
ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo mėn. 19 d. 17 val.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir ekspertizės užduoties išdavimas:
ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo mėn. 20 d. 10:00 val., atsakingo asmens pasirašyta ir nuskenuota konfidencialumo sutartis pateikiama el. paštu:  giedrius.dambrauskas@maxima.lt . Tik šią sutartį tinkamai  ir laiku pateikusios bendrovės gaus nuorodą į serverį medžiagos paėmimui.
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: 7 (septynios) darbo dienos nuo sutarties dėl konfidencialios informacijos suteikimo sudarymo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo mėn. 31 d. 11 val.
Pasiūlymai turi būti teikiami Bendrovės turto valdymo departamentui adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: Statybų projektų vadovas Giedrius Dambrauskas, mob. tel.: +370 615 30843; el. paštas: giedrius.dambrauskas@maxima.lt
Bendrovė informuoja, jog nusprendusi pirkti šiame rašte nurodytas paslaugas, informuos apie tai labiausiai Bendrovei tinkamas ir palankiausias sąlygas pateikusį asmenį elektroniniu paštu, nurodytu pateiktame pasiūlyme iki 2020 m. balandžio mėn. 6 d.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (ekspertizės) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Pasirašius konfidencialumo sutartį bus pateikti šie priedai:
  1. MAXIMA X, M. Valančiaus g. 7, Kazlų Rūdoje, planai, (DWG ir PDF formate);
  2. Esamo statinio konstrukcijų techninės būklės vertinimo užduotis (pasiūlymų lentelė).
PASTABA:
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrę Česnulevičienę tel. +370 655 82875, el.paštas: gice@mercell.com ‏‏‎‎‎‏‎‪‎‏‏‏‎‪‪‎‪
 
Pagarbiai,
 Statybos skyriaus vadovas                                                                                        Aldas Klemka

Files

Name Size
Kvietimas X932.pdf 693 KB
Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 38 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway