Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla remontdarbi

Information

Contract awards
3/10/2020 4:50 PM (GMT+01:00)

Buyer

Ieslodzījuma vietu pārvalde Ieslodzījuma vietu pārvalde
Stabu iela 89
LV-1009 Rīga
Latvia
90000027165

Tender is cancelled

Short description

Objekta adrese:  Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009.

Iepirkuma priekšmets: Rīgas Centrālcietuma "Sūkņu stacijas" ūdens mezgla  remontdarbi.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: Rīgas Centrālcietuma ēkas ar būves nosaukumu "Sūkņu stacija" (faktiskā adrese: Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009), būves kadastra apzīmējums Nr.01000382028001 ūdens uzskaites mezgla elementu nomaiņa.

1.    Tehniskais uzdevums:

1.1.     Rīgas Centrālcietuma ēkā ar būves nosaukumu "Sūkņu stacija" (būves kadastra apzīmējums Nr.01000382028001), atrodas ūdens skaitītāji. Nepieciešams veikt ūdens ievada cauruļu, izvada cauruļu, sistēmas un iekārtu veidgabalu – nomaiņu pirms un pēc ūdens skaitītājiem. Atbilstoši SIA "Rīgas Ūdens" tehniskās pārbaudes aktā Nr.6853/2019; Nr.6854/2019 (Pielikumā Nr.4) uzdotajām darbībām.

1.2.     Nepieciešams nomainīt (Pielikumā Nr.2) ar sarkanu iekrāsotie posmi:

1.2.1.  noslēgarmatūras, filtru – demontāža un  nomaiņa pret jauniem;

1.2.2.  ievada un izvada cauruļu, tās veidgabalu izgatavošana, nomaiņa pirms un pēc ūdens skaitītājiem līdz pagrabstāva grīdas līmenim, savienojot ar jau esošo ūdens maģistrāli. Cauruļu, tās veidgabalu un elementu ģeometriskajiem izmēriem ir jāatbilst esošajiem;

1.2.3.  ūdens apgādes izpildshēmas skice pievienota (Pielikumā Nr.3).

1.3.     Darbi iespēju robežas jāveic bez ūdens atslēgšanas. Ja ūdens atslēgšanā ir nepieciešama, tad ūdens atslēgšanu jāveic nakts laikā. Atslēgšanas laiku jāsaskaņo ar Rīgas Centrālcietuma administrāciju.

1.4.     Darbu izpildes termiņš ir 1 (viens) mēnesis.

1.5.     Izpildītos darbus ir paredzēts nodot ar trīspusējo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Izpildītiem darbiem un materiāliem jānodrošina vismaz 2 (divu) gadu garantija. 

Files

Name Size
20_iepirkums.zip 7.87 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway