Digitaliseringsutstyr for store papirformat

Information

02 - Contract notice
Open procedure
4/20/2020 12:52 PM (GMT+02:00)
4/30/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
4/3/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Snorre Strandrud Snorre Strandrud
Henrik Ibsensgate 110
Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo

0255 OSLO
Norway
976029100

Tender is cancelled

Short description

I Nasjonalbiblioteket har vi en målsetting om å bevare våre samlinger, digitalisere dem og gjøre dem tilgjengelig på en måte som fanger publikums interesse. I tillegg skal vi yte digitaliseringstjenester til den norske arkiv, bibliotek og museumssektoren.

For å gjøre denne jobben har vi etablert effektive løsninger for masse-digitalisering og før året er omme vil vi ha en skanneroperatørstab på om lag 90 medarbeidere.

Som et ledd i vårt videre digitaliseringsarbeid har vi behov for å kjøpe inn utstyr og/eller løsninger for å kunne digitalisere våre aller største papirformat. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00