Hovedstadskommune udbyder strategisk byggepartnerskab med ramme på 400 millioner

Information

Procurement plan
Open procedure
2/6/2020 3:12 PM (GMT+01:00)

Buyer

Egedal Kommune Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Denmark
29188386

Short description


Egedal Kommune planlægger følgende udbud for 1.kvartal 2020:

Hovedstadskommune udbyder strategisk byggepartnerskab med ramme på 400 millioner

Kommune søger en dedikeret byggepartner til renovering og modernisering af skoler i et tæt strategisk partnerskab med kommunens bygherreorganisation. Opgaven sendes i begyndelsen af marts 2020 i EU-udbud med indledende prækvalifikation.


Egedal Kommune vil gennemføre helhedsrenoveringer af kommunens skoler i et strategisk byggepartnerskab. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.


Egedal Kommune udbyder et strategisk partnerskab med en øvre ramme på 400 millioner kr. Heraf er der øremærket 250 millioner kr. til at skabe kreative læringsmiljøer for børn og unge på de første fire af kommunens skoler i perioden 2021-2024.SENIOR-boliger og seniorkollektiver - ideer, udvikling og byggeri. Konferencen afholdes d. 28. april 2020.


- Jeg ser frem til at finde den helt rigtige byggepartner til projektet, som i samarbejde med brugerne skal være med til at levendegøre de principper, vi har besluttet for skolerne. Det er nyt for Egedal Kommune at udbyde en byggeopgave i et strategisk partnerskab, hvor vi lægger op til et langsigtet samarbejde med fokus på at få den bedst mulige kvalitet på vores skoler, og hvor vi i samarbejdet kan sikre brugerinvolvering og medindflydelse på projekterne, samtidig med at vi overholder tidsplaner og budgetter, siger Karsten Søndergaard (V), borgmester i Egedal Kommune, i meddelelsen.


Første skolematrikel, der skal renoveres og moderniseres er Hampelandskolen med forventet byggestart i 2021 og derefter følger Boesagerskolen og Balsmoseskolen med forventet byggestart i 2022. På Maglehøjskolen forventes byggestart i 2024.


Herudover er der inden for rammeaftalen mulighed for at gennemføre byggeprojekter indenfor daginstitutionsområdet.


Kommunen forventer, at en kommende byggepartner består af et hold med en totalentreprenør, ingeniør og arkitekt.


Kommunen ønsker en byggepartner, der:


  • kan varetage den strategiske ledelse,
  • bistår med styring og eksekvering af porteføljen i en målrettet proces under hensyn til skoler i drift,
  • arbejder på tværs af porteføljen med erfaringsopsamling, optimering og produktivitetsforbedringer,
  • kan udføre behovsafklaring og økonomistyring, og
  • kan gennemføre proces for brugerinddragelse.Fokus i byggepartnerskabet vil være, at kommune pg byggepartner sammen:


  • gennemfører renoveringen og udbygningen inden for de fastsatte rammer i dialog med brugerne,
  • gennemfører byggeprocesserne inden for en aftaletrinmodel, hvor der er afsat tid til udvikling, forundersøgelser, fælles risikohåndtering mv. inden udførelsesfasen,
  • sikrer effektiv porteføljestyring og aftale om, hvorledes opgaverne defineres, og
  • sikrer overgang fra anlæg til drift.

Tilgå kommende udbud her
Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00