Byggepartnerskab - Egedal - Rammeaftale om strategisk partnerskab

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
3/20/2020 1:16 PM (GMT+01:00)
4/23/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Egedal Kommune Egedal Kommune
Bettina Birch Nina Jul Haugbølle
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Denmark
29188386

Tender is cancelled

Short description

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv. Dette skal give eleverne den optimale udvikling gennem deres skolegang. Tilmed ønskes, at kommunens ejendomme kan bruges på tværs af forskellige brugergrupper.

Egedal Kommune har besluttet at udbyde rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter og nybyggeri på skole- og dagtilbudsområdet.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudsfase - Byggepartnerskab - Egedal

Files (click on the file name to download)

Name Size
Dokumentliste 02-03-2020.pdf 452 KB
Udbudsbetingelser af 02-03-2020.pdf 1.15 MB
B.B - Tilbudsliste 02-03-2020.xlsx 18 KB
B.C - Skabelon til erklæring fra konsortier 02-03-2020.docx 69 KB
B.D - Skabelon til støtteerklæring 02-03-2020.docx 68 KB
B.E - Skab_liste_erkl_forbehold_ønskede temaer for forhandling 02-03-2020.docx 68 KB
Rammeaftale - 02-03-2020.pdf 681 KB
B.01 Opgavebeskrivelse 02-03-2020.pdf 1.28 MB
B.02 Principprogram for Læringsmiljøer og Multifunktionelle m2_Egedal Kommune 01.09.2019.pdf 5.57 MB
B.03_Scenarier_Ølstykke og Smørum_Egedal Kommune_UDSNIT.pdf 9.35 MB
B.04 Samlet bevilling budgetlagt for rammeaftale 02.03.2020.pdf 586 KB
B.05 Tidsplan for Ølstykke og Smørum Skoledistrikter 02.03.2020.pdf 90 KB
B.08 Kommissoirum for lokale styregrupper under byggepartnerskabet 31-01-2020.pdf 190 KB
B.A - PenneprøveCase 02.03.2020.pdf 631 KB
B.06 - Illustration af Økonomimodel af 02-03-2020.pdf 55 KB
B.07 - Skabelon for Aftale vedr Commissioning - Procedure og omfang af 02-03-2020.pdf 557 KB
B.09 Betalingsbetingelser 02-03-2020.pdf 178 KB
B.10 - Forsikring 02.03.020.pdf 294 KB
B.10A - Forsikringsbetingelser - 02-03-2020.pdf 324 KB
B.11 Skabelon på udregning af entreprisesum 02-03-2020.xlsx 11 KB
B.12 - Paradigme for Projektspecifikaiton -02-03-2020.pdf 352 KB
B.13 - Beskrivelse af aftaletrin 02-03-2020.pdf 340 KB
B.14 - Paradigme for Aftaleseddel til Aftaletrin 0 -02-03-2020.pdf 321 KB
B.15 - Paradigme for Aftaleseddel til Aftaletrin 1 -02-03-2020.pdf 323 KB
B.16 - Paradigme for Aftaleseddel til Aftaletrin 2 -02-03-2020.pdf 309 KB
B.17 - Paradigme for Aftaleseddel til Aftaletrin 3 02-03-2020.pdf 351 KB
B.18 Notat vedrørende risikofordeling - Aftaletrin 3 - 02-03-2020.pdf 431 KB
B.19 -Timekalkulationsskema Aftaletrin 1 og 2-02-03-2020.xlsx 19 KB
B.20 IKT - specifikationer - 02-03-2020.pdf 785 KB
B.21 Investeringsplan 02.03.2020.pdf 619 KB
B.22 - Egedal Kommune - Digital Ejendomsdata 02.03.2020.pdf 337 KB
B.23 - Brugerhensyn ved byggeri under drift 02.03.2020.pdf 440 KB
B.24 - Adfærdspolitik i Egedal Kommunes ejendomme 02-03-2020.pdf 298 KB
B.25 - Netværk standard for IT-Forsyningen_ver1_6_04-07-2018.pdf 179 KB
B.26 - Fortrolighedserklæring - ekstern konsulent 02-03-2020.pdf 99 KB
B.27 - Beskæfitgelse af praktikanterlærlinge 02-03-2020.pdf 283 KB
B.28 Myndighed - opmærksomhedspunkter 02-03-2020.pdf 939 KB
B.29 Affaldsvejledning ifm. projekterne 02.03.2020.pdf 1.63 MB
B.30 Klima- og energiplan 31-jan - vedtaget 26-02-2020.pdf 4.74 MB
B.31 Bæredygtighed i projekterne 02.03.2020.pdf 776 KB
B.32 - Paradigmeoversigt_leverancer fra EK_DSP-BPE - 02-03-2020.pdf 416 KB
B.33 - Arbejdsklausul - 02-03-2020.pdf 98 KB
B.34 - ON-Boarding - 02-03-2020.pdf 456 KB
B.35 - Egedal Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018- 02-03-2020.pdf 434 KB
B.36 -CTS Standard for Egedal Kommune ver_2 - 02-03-2020.pdf 700 KB
B.37 - Materielgården_ Ny Drift - Et smukkere Egedal.pdf 3.76 MB
B.38 - Egedal Ydelsesbeskrivelse Anlæg 2019 20-03-2020.pdf 438 KB
B.39 Tjekliste over arbejdsmiljøopgaver.pdf 294 KB
B.IKT.1.1 - A102 Eksempler på klassifikation.pdf 671 KB
B.IKT.2.1 - Vejledning Dokumenthåndtering BPE.docx 22 KB
B.IKT.4.1 - C211 lagstruktur 2015.pdf 2.23 MB
B.IKT.4.2 - C213 - Tegningsstandarder 1-7.zip 54.39 MB
B.IKT.4.3 - bips C402 konsistenskontrol.pdf 1.10 MB
B.IKT.7.1 - Ydelsesbeskrivelse for Som udført, februar 2000.pdf 348 KB
B.IKT.7.2 - Produktblad informationsniveauer.pdf 657 KB
B.IKT.7.3 - Vejledning til dokumentationsomfang.pdf 130 KB
B.IKT.7.4 - Vejledning udfyldelse af bygnignsdelskort.pdf 142 KB
B.IKT.7.4A - SKABELON Bygningsdelskort.xlsx 18 KB
B.IKT.7.5 - Navngivning af som udført tegninger.pdf 153 KB
OB.1 Scenarier_Ølstykke og Smørum_Egedal Kommune_04.07.2019.pdf 11.24 MB
OB.2 Elevprognose for Smørum og Ølstykke Distriktsskole 24.05.2019.pdf 651 KB
OB.3 Børne- og ungepolitik 04.2018.PDF 312 KB
OB.4 - Vores folkeskole publikation.pdf.PDF 1.43 MB
OB.5 Organisationsdiagram for multifunktionelle m2 02.03.2020.pdf 319 KB
OB.6 Prioriteret emneliste 13.02.2020.pdf 687 KB
OB.7 Halkapacitetsanalyse Smørum og Ølstykke maj 2019.pdf 167 KB
OB.8 Belægningsgrad faglokaler Smørum og Ølstykke 05.04.2019.pdf 2.33 MB
OB.9 Screeningsrapporter energi 20.09.2016.pdf 2.08 MB
OB.10 Vedligeholdelsesefterslæb 17.04.2019.pdf 212 KB
OB.11 Oversigtsplaner skolerne i Smørum og Ølstykke 02.03.2020.pdf 438 KB
OB.12 Benchmark m2 pr. elev 15 05 2019.pdf 353 KB
OB.13 Kernefortællingen musikskole og folkeskole partnerskab 01.02.2019.pdf 751 KB
OB.14 Sensorer.pdf 573 KB
OB.15 - Kort over skoledistrikter.pdf 164 KB
OB.16 Vurdering af klasserumsstørrelser ift. BR 01.06.2019.pdf 936 KB
OB.17 Brugerinddragelse i konkrete byggeprojekter 12 09 2019.pdf 249 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00