DĖL X883 M. K. ČIURLIONIO G. 50, DRUSKININKAI STATINIO KAPITALINIO REMONTO STATYBOS DARBŲ (I etapas)

Information

1/22/2020 11:44 AM (GMT+01:00)
1/29/2020 1:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Maxima LT UAB Maxima LT UAB
Valda Petraškaitė Valda Petraškaitė
Naugarduko g. 84
LT-03160 Vilnius
Lithuania
123033512

Closing date has passed.

Short description

Asmenims (rangovams), turintiems teisę vykdyti ypatingųjų statinių rangos darbus
 


2020-01-22    Nr.
DĖL M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai STATINIO kapitalinio REMONTO statybos darbų
Šiuo raštu Maxima LT, UAB (toliau vadinama Bendrove) informuoja, jog ketina vykdyti Prekybos centro MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, kurio bendras plotas apie 675 kv.m. kapitalinio remonto darbus. Tuo tikslu Bendrovė svarstytų galimybę, esant jai priimtinam pasiūlymui, sudaryti kapitalinio remonto rangos sutartį minėtų paslaugų pirkimui.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė kviestų pateikti pasiūlymą aukščiau minėtoms paslaugoms teikti. Tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas teikti minėtą pasiūlymą, Bendrovė prašytų pateikti pareiškimą apie ketinimą teikti pasiūlymą šiuo adresu: www.mercell.lt. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti dokumentų, patvirtinančių, jog jį teikiantis asmuo turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių rangos darbus, kopijos bei asmens rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris). Gavus minėtą pareiškimą bei minėtus dokumentus, bus sudaryta sutartis dėl konfidencialios informacijos suteikimo, kurios pagrindu Jums bus suteikti aukščiau minėtų statinių projektiniai sprendiniai, būtini komerciniam pasiūlymui – sąmatai pateikti.
Bendrovė informuoja, kad komercinis pasiūlymas – sąmata turės būti pateikta Bendrovei žemiau nustatyta tvarka. Minėtas komercinis pasiūlymas privalo atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Numatomas preliminarus remonto darbų vykdymo terminas: 2020 m. gegužės pradžia – liepos pradžia;
Pasiūlyme privalo būti nurodyti aiškūs remonto darbų atlikimo terminai, skaičiuojant nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų;
Pateiktas pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pateikimo dienos;
       -     Pasiūlymas turi būti sudarytas laikantis nustatytos formos ir turinio.
Darbų apimtys yra nurodytos Projekte, Sąmatoje, kituose Sutarties dokumentuose. Net jei ir nėra paminėta, Darbų sąvoka apima/įtraukia visus darbus, paslaugas ir kitus veiksmus, kuriuos pagal bet kokius Sandorius, bet kokius taikomus įstatymus ir/ar kitus teisės aktus ir/ar bet kokiais kitais pagrindais turėtų atlikti Rangovas (t.y. kuriuos reikėtų ir/ar būtų patartina atlikti) tam, kad Statinys ir kiti šios Sutarties rezultatai kuo tiksliau atspindėtų Užsakovo pageidavimus ir reikalavimus, kad Statinio statyba būtų atlikta kuo kokybiškiau, efektyviau ir ekonomiškiau, taip pat kad Užsakovo kaip paslaugų gavėjo, interesai ir teisės būtų maksimaliai apsaugotos, užtikrintos ir įgyvendintos, taip pat bet kokius kitus veiksmus, kurie yra ir/ar gali būti reikalingi ir/ar naudingi aukščiau nurodytais tikslais.
Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymus darbams atlikti, privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius, bei jų specifikacijas, įvertinti darbus, bei susiderinti su statytoju.
Komercinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi atitikti žemiau nurodytus kriterijus ir reikalavimus (sąlygas):
Asmuo nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, restruktūrizuojamas ar laikinai sustabdęs savo veiklą;
Asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu;
Asmuo neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
Bendrovė nurodo, jog aukščiau nurodytas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas turi būti
pateiktas (pasiūlymas turi būti skenuotas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įgalioto asmens parašu) šiuo adresu: www.mercell.lt.
Pasiūlyme, kuris turi būti pateiktas Bendrovei, turi būti nurodytas: asmens, teikiančio pasiūlymą, pavadinimas, buveinės adresas, kartu nurodant: DĖL M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai prekybos paskirties patalpų kapitalinio remonto statybos darbų.
Bendrovė informuoja apie tokius aukščiau šiame rašte nurodytų veiksmų terminus:
Kreipimosi į Bendrovę pareiškiant norą teikti pasiūlymą terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio mėn. 29 d. 14°° val.
Konfidencialumo sutarties pasirašymas ir projektavimo užduoties išdavimas: 2020 m. sausio 30 d., nuo 9°° val. iki 16°° val., adresu Naugarduko g. 84, Vilnius, Bendrovės Turto valdymo departamente (laiką būtina susiderinti iš anksto telfeonu +370  659 15516).
Objekto apžiūra: Remontuojamo pastato apžiūra vyks 2020 m. sausio 31 d., apžiūros laiką iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu Luku Skarulskiu (tel. +370 659 15516).
Medžiagos (pasiūlymų) pagal šiame rašte nurodytus kriterijus pateikimo Bendrovei terminas: ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario mėn. 6 d. 16°° val.
Pasiūlymai turi būti teikiami Bendrovės Turto valdymo departamentui adresu www.mercell.lt.
Kontaktinis asmuo: Statybos projektų vadovas Lukas Skarulskis, mob. tel. +370 659 15516.
Šiuo raštu Bendrovė taip pat informuoja, jog šis raštas jokioms aplinkybėms esant negali būti laikomas Bendrovės galutiniu ketinimu būti saistomai ir įsipareigojančiai pateiktų pasiūlymų atžvilgiu, t.y. šis raštas negali būti laikomas oferta, kaip ji yra suprantama ir traktuojama galiojančiuose ir taikomuose teisės aktuose ar viešu konkursu, kuris bet kokia forma įpareigotų Bendrovę sudaryti įpareigojančią sutartį. Bendrovė nori atkreipti dėmesį į tai, kad šiame rašte nurodytos esminės paslaugų pirkimo sąlygos, tačiau Bendrovė pasilieka teisę ir informuoja, jog jos pateiktame paslaugų pirkimo (generalinės rangos) sutarties projekte bus nurodytos kitos esminės ir svarbios sąlygos, kurios įprastai keliamos tokių sutarčių sudarymo atvejams esant. Taip pat Bendrovė informuoja, kad sprendimas pirkti šiame rašte minėtas paslaugas bus priimtas atsižvelgiant į pateiktame pasiūlyme nurodytas sąlygas, derybų dėl kitų atitinkamų paslaugų teikimo sąlygų baigtį bei į esamus (galimus) pasikeitimus rinkoje ar Bendrovės poreikių pasikeitimus.
Pasirašius konfidencialumo sutartį bus pateikti šie priedai:
  1. Prekybos centrų MAXIMA X projektavimo ir statybos katalogai, (CD laikmenoje);
  2. Prekybos centrų MAXIMA X interjero katalogas (CD laikmenoje);
  3. MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, kadastrinė byla (CD laikmenoje);
  4. MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, nuosavybės dokumentai (CD laikmenoje);
  5. MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, numatoma technologija (CD laikmenoje);
  6. MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, esama technologija (CD laikmenoje);
  7. MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, komercinio pasiūlymo lentelė (CD laikmenoje);
  8. MAXIMA X, M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai, pirminiai techniniai projektai (CD laikmenoje);
Pagarbiai,
Statybos skyriaus vadovas                                                                                                                                      Aldas Klemka
Parengė
Lukas Skarulskis
Mobilusis / mobile +370 659 15516
El. paštas / e-mail lukas.skarulskis@maxima.lt
 
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrė Česnulevičienė 
tel. +370 655 82875, el.paštas: gice@mercell.com

Files

Name Size
Konfidencialios informacijos perdavimo aktas.doc 43 KB
Konfidencialumo sutartis.doc 59 KB
X-883 M. K. Čiurlionio g. 50, Druskininkai.pdf 889 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway